Κτηματολόγιο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο στις Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Από 4/9, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, άρχισε το στάδιο της επεξεργασίας των δηλώσεων και η προετοιμασία των στοιχείων της ανάρτησης για τα δηλωθέντα δικαιώματα. Τα μη δηλωθέντα δικαιώματα θα αναρτηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης παραλαμβάνονται την περίοδο αυτή εκπρόθεσμες δηλώσεις, για τις οποίες προβλέπεται πρόστιμο.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις χρησικτησίας επιδίδονται υποχρεωτκά στο Ελληνικό δημόσιο με έξοδα του δηλούντος.

ΟΣΟ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟΣΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις συνέπειες από την μη υποβολή δήλωσης

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • Στις 3/7 έληξε η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων κατοίκων εσωτερικού ενώ στις 3/9 η προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού.
 • Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τις ημερομηνίες αυτές είναι εκπρόθεσμες.
 • Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις προβλέπεται από τον νόμο πρόστιμο.
 • Εκπρόθεσμες δηλώσεις για δικαιώματα με αιτία κτήσης χρησικτησία επιδίδονται υποχρεωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο με έξοδα του δηλούντος.
 • Παράταση προθεσμίας

  Παράταση προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων κατοίκων εσωτερικού μέχρι 3/7/2015.

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΚ ΦΕΡΩΝ

  Το Γ/Κ ΦΕΡΩΝ παρατείνει την λειτουργία του
  μέχρι 03/06/2015

  Σε περίπτωση μειωμένης προσέλευσης το Γ/Κ θα
  μεταφερθεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ