Τα προσαρτώμενα στα συμβόλαια Τοπογραφικά διαγράμματα υποβάλλονται υποχρεωτικά με την δήλωση. Υφιστάμενα, νεώτερα από τα συμβόλαια τοπογραφικά διαγράμματα είναι πολύ χρήσιμα και πρέπει να υποβάλλονται.

Υποβολή εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων απαιτείται οπωσδήποτε για δήλωση μη οριοθετημένων και μη απεικονιζόμενων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο της ΕΚΧΑ γεωτεμαχίων

Για δήλωση καθέτων συνιδιοκτησιών η δουλειών διόδου, εφ’ όσον τα αντίστοιχα γεωτεμάχια εντοπίζονται και οριοθετούνται, αρκεί σκαρίφημα με τις διαστάσεις των εδαφικών τμημάτων

Δεν απαιτούνται Τοπογραφικά διαγράμματα για οικόπεδα συνοικισμών, κληροτεμάχια και τεμάχια αναδασμών.