Η Κτηματογράφηση είναι η πρώτη, ενιαία και κατά ΟΤΑ καταγραφή των ακινήτων, των δικαιούχων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων αυτών.