Εύρος Ευθύνης

Ο παρών ιστότοπος παρέχει ενημέρωση για προθεσμίες και διαδικασίες κτηματογράφησης καθώς και χρηστικές πληροφορίες και έντυπα (εγκεκριμένα από την εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. – ΕΚΧΑ Α.Ε.) για την διεκπεραίωση των δοσοληψιών με το Εθνικό Κτηματολόγιο των δικαιούχων εμπραγμάτων δικαιωμάτων των περιοχών OTA:

  • Αλεξανδρούπολης
  • Σουφλίου
  • Σαμοθράκης

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν αφορά τις περιοχές των ΟΤΑ Διδυμότειχου και Ορεστιάδας.