Το Γ/Κ ΦΕΡΩΝ παρατείνει την λειτουργία του
μέχρι 03/06/2015

Σε περίπτωση μειωμένης προσέλευσης το Γ/Κ θα
μεταφερθεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ