Μετά την διεξαγωγή των προβλεπόμενων ποιοτικών ελέγχων διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές και αρχίζει (περί τον Ιούνιο του 2018) η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου.