Κατά το στάδιο αυτό, που διαρκεί οχτώ μήνες, συγκεντρώνονται τα απαραίτητα για την υποδοχή των δηλώσεων στοιχεία (χάρτες και διαγράμματα, σχέδια πόλης, κλπ.) και ανοίγουν τα Γραφεία Κτηματογράφησης (ΓΚ).

Παράλληλα οι πολίτες ενημερώνονται, συγκεντρώνουν τα έγγραφά τους (συμβόλαια, διαθήκες, πιστοποιητικά, κλπ.), εντοπίζουν τα ακίνητά τους και τακτοποιούν τυχόν εκκρεμότητες (κληρονομιές, συστάσεις διαιρημένων ιδιοκτησιών, κλπ.).

Αναλυτικές πληροφορίες για την προετοιμασία των πολιτών παρέχονται εδώ.