Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την συμπλήρωση δηλώσεων πελατών τους μπορούν:

  • Να γραφούν στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνον αυτόματες ειδοποιήσεις για προθεσμίες, ειδικές προδιαγραφές – οδηγίες
  • Να υποβάλλουν αίτημα για υποβολή δηλώσεων με ραντεβού (για πάνω από 10 δικαιώματα ανά Γραφείο Κτηματογράφησης)

Εγραφή επαγγελματιών στην λίστα ενημέρωσης