Σύμωνα με το  με το άρθρο 93 του Ν 4915/24-03-2022 (ΦΕΚ 63 Α/2022), με το οποίο τροποποιήθηκε το αρ. 67 του νόμου 998/1999, το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα κυριότητας στις εκτάσεις με χαρακτήρα ΑΔ στους δασικούς χάρτες.

Υπενθυμίζουμε ότι ως ΑΔ χαρακτηρίζονται εκτάσεις που εμφανίζουν στις αεροφωτογραφίες του 1945 αγροτική μορφή (καλλιεργούμενες) οι οποίες εγκαταλείφθηκαν, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί σήμερα σε αυτές δασική βλάστηση.

Με ίδιο άρθρο δεν επιβάλλονται περιορισμοί στην χρήση  όσων ΑΔ γεωτεμαχίων καλύπτονται από δασική βλάστηση αλλά προβλέπονται περιορισμοί στην αλλαγή χρήσης όσων ΑΔ γεωτεμαχίων καλύπτονται από δάσος.

Με την νέα ρύθμιση αποκτά πλέον ουσιαστικό νόημα η υποβολή δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους δασωθέντες αγρούς διότι πλέον αυτοί δεν  διεκδικούνται από το Δημόσιο, παραμένουν στα χέρια των ιδιοκτητών τους, και αίρονται οι περιορισμοί χρήσης σε όσους καλύπτονται από δασική βλάστηση.