Το Εθνικό Κτηματολόγιο


 

Το Έργο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ΄αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.

Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.

Πρόκειται για ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:

 1. Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.
 2. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.
 3. Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου.
 4. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.
 5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων.

Εύρος Ευθύνης

Ο παρών ιστότοπος παρέχει ενημέρωση για προθεσμίες και διαδικασίες κτηματογράφησης καθώς και χρηστικές πληροφορίες και έντυπα για την διεκπεραίωση των δοσοληψιών των δικαιούχων εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις περιοχές των Π.Ε. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας (υπόλοιπο).

Το Εθνικό Κτηματολόγιο στις Π.Ε. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας

Περιοχές Κτηματογράφησης

 1. Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας: Όλη η Π.Ε. εξαιρουμένου του πρώην (Καποδιστριακού) Δήμου Καρπενησίου, όπου λειτουργεί κτηματολόγιο.
  Για να δείτε τους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Ευρυτανίας πατήστε εδώ
 2. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας: Όλη η Π.Ε. εξαιρουμένων
  • Των πρώην ΟΤΑ Μαλεσίνας, Αταλάντης – Δαφνουσίων όπου λειτουργεί κτηματολόγιο
  • Του πρώην (Καποδιστριακού) Δήμου Λαμιέων, όπου εκπονείται η μελέτη Κτηματογράφησης στα πλαίσια άλλης σύμβασης
 3. Για να δείτε τους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Φθιώτιδας πατήστε εδώ