ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ι. Συχνές Ερωτήσεις για την Προανάρτηση

1. Ποιους αφορά η Προανάρτηση;

Η παρούσα σελίδα αφορά τους/τις πολίτες που έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα αποκλειστικά στις Τοπικές Κοινότητες των Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως καταγράφονται ΙV. ΟΤΑ Προανάρτησης.

2. Τι είναι η Προανάρτηση;

Προανάρτηση είναι η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των στοιχείων της Κτηματογράφησης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με βάση τα στοιχεία της πρόχειρης κτηματογράφησης και τα υποβληθέντα με τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στοιχεία, μέχρι 10/06/2021.

Η συμμετοχή στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα που δηλώθηκαν θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν δεν έχετε δηλώσει τμήμα ή το σύνολο των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να το κάνετε τώρα χωρίς επιπτώσεις, ώστε να περιληφθούν στην ανάρτηση.

3. Διάρκεια Προανάρτησης – Προθεσμία υποβολής

Η προανάρτηση στις Π.Ε. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας αρχίζει στις 13/09/2021 και λήγει στις 27/10/2021.

Εντός της προθεσμίας αυτής οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις επανεξέτασης στοιχείων, εφόσον, μετά από έλεγχο των στοιχείων της Προανάρτησης, διαπιστώσουν ότι απαιτείται διόρθωση αυτών και να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης στοιχείων και τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης (συμβόλαια και τοπογραφικά διαγράμματα).

4. Πώς ενημερώνονται οι πολίτες για την έναρξη της Προανάρτησης;

Για την έναρξη της προανάρτησης οι πολίτες ενημερώνονται (ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που συμπεριέλαβαν στη δήλωσή τους):

 1. Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τη σχετική επιστολή που αφορά στα δικαιώματά τους. Δείγματα των επιστολών μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Ενημερωτικό Υλικό.

 2. Με sms, όσοι δεν καταχώρησαν email στην δήλωση τους.
 3. Από την ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

5. Τρόπος διεξαγωγής της Προανάρτησης

Η Προανάρτηση διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Στα γραφεία Κτηματογράφησης δεν διατίθενται έγχαρτοι πίνακες και διαγράμματα αλλά τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προνάρτησης σε Η/Υ.

Δε αποστέλλονται ταχυδρομικώς στους δικαιούχους αποσπάσματα.

6. Τι πρέπει να κάνω;

Μετά την ειδοποίηση και την ανάγνωση της ενημερωτικής επιστολής ο/η πολίτης θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα

 1. Να κατεβάσει και να μελετήσει τον Οδηγό Προανάρτησης για τον Πολίτη από το κεφάλαιο ΙΙΙ. Ενημερωτικό Υλικό
 2. Να ελέγξει εδώ και να επικαιροποιήσει αν χρειάζεται τα προσωπικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλ. κλπ.)
 3. Να ελέγξει από εδώ, από την περιοχή Προανάρτηση τα αποσπάσματα για τα δικαιώματα που αφορούν τις ιδιοκτησίες του/της και απεικονίζουν:
  • τα περιγραφικά στοιχεία της ιδιοκτησίας (εμβαδόν γεωτεμαχίου, τοπωνύμιο ή διεύθυνση, κτίρια/ οριζόντιες/ κάθετες, είδος και ποσοστό δικαιώματος, στοιχεία συμβολαίου, κλπ.)
  • την θέση και το σχήμα του γεωτεμαχίου στον ψηφιακό χάρτη
 4.  Να προβεί στις ενδεχομένως απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής Προανάρτησης και συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο/η πολίτης:
 • συμφωνεί με τα στοιχεία, δε χρειάζεται να προβεί σε άλλη ενέργεια.
 • δε συμφωνεί με κάποια από τα στοιχεία, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ατελώς αίτηση επανεξέτασης στοιχείων και ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελ. 4 του οδηγού.
 • έχει προκύψει ότι έχει δικαίωμα επί ακινήτου χωρίς όμως να έχει υποβάλει δήλωση, ακολουθεί  τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελ. 4, παράγραφος 9 και σελ. 8 παράγραφος 2 του οδηγού.
 • είχε δηλώσει δικαιώματα επί ακινήτων και κάποια από τα δικαιώματα αυτά απορρίφθηκαν, ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελ. 5 και σελ. 8 παράγραφος 1 του οδηγού.

7. Που και πως μπορώ να υποβάλλω ερωτήσεις;

Ο Πολίτης μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις:

 • Ηλεκτρονικά από την ειδική φόρμα εδώ

Τηλεφωνικά από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο κεφάλαιο « V. Στοιχεία και Τρόποι Επικοινωνίας »

8. Πως μπορώ να μάθω τους λόγους απόρριψης ενός δικαώματός μου;

Ο Πολίτης μπορεί να μάθει τους λόγους απόρριψης ενός δικαώματος με τους εξής τρόπους:

 • Υποβάλλοντας αίτημα σε ειδική φόρμα εδώ
 • Τηλεφωνικά από τα Γραφεία Κτηματογράφησης μετά από ταυτοποίηση προσώπου
 • Στα Γραφεία Κτηματογράφησης μετά από ραντεβού και ταυτοποίηση προσώπου

9. Διαφωνώ με τα στοιχεία της Προανάρτησης – Πως μπορώ να υποβάλλω αίτηση επανεξέτασης στοιχείων

Ο Πολίτης που διαφωνεί με τα στοιχεία της Προανλαρτησης και θέλει να υποβάλλει αίτημα διόρθωσης μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης στοιχείων με τους εξής τρόπους:

 • Υποβάλλοντας αίτημα σε ειδική φόρμα εδώ
 • Στα Γραφεία Κτηματογράφησης μετά από ραντεβού και ταυτοποίηση προσώπου

10. Τι πρέπει να κάνω αν δεν έχω εξοφλήσει το Τέλος Κτηματογράφησης;

Αν ο/η πολίτης έχει υποβάλει δήλωση αλλά δεν έχει εξοφλήσει το τέλος κτηματογράφησης, η πρόσβαση στα στοιχεία της ηλεκτρονικής προανάρτησης δεν είναι εφικτή αν δεν εξοφληθεί η οφειλή.

Για τον σκοπό αυτό ο πολίτης μπορεί να παραλάβει το έντυπο οφειλής με τους εξής τρόπους:

 • Υποβάλλοντας αίτημα σε ειδική φόρμα εδώ
 • Στα Γραφεία Κτηματογράφησης μετά από ραντεβού και ταυτοποίηση προσώπου

11. Πώς εξυπηρετούμαι από το Γραφείο Κτηματογράφησης;

Από το Γραφείο Κτηματογράφησης παρέχονται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία πληροφορίες και οδηγίες για τα στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν συμπληρωματικά για να συμπληρωθούν ελλείψεις ή να διορθωθούν σφάλματα στα στοιχεία της Προανάρτησης.

12. Πώς κλείνω ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης;

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται να προσέλθει ο/η πολίτης στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει να έχει προγραμματισμένο ραντεβού.

Ο/Η πολίτης μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού τηλεφωνικά στα τηλέφωνα του Γραφείου Κτηματογράφησης αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την προσέλευση. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, χρήσιμο είναι να έχει ο πολίτης διαθέσιμο το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης.

13. Πού βρίσκω τα απαραίτητα έντυπα και ενημερωτικό υλικό;

Τα έντυπα υποβολής και ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμα στα κεφάλαια ΙΙ. Έντυπα και ΙΙΙ. Ενημερωτικό Υλικό.

14. Πού βρίσκω τα στοιχεία επικοινωνίας;

Στοιχεία επικοινωνίας για υποβολή ερωτήσεων, υποβολή αιτήσεων και ορισμό ραντεβού για τα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι διαθέσιμα στο Κεφάλαιο V. Στοιχεία και Τρόποι Επικοινωνίας

15. Δασικά ή διεκδικούμενα από την Δ/νση Δασών εδαφικά τμήματα

Από τον οδηγό Προανάρτησης για τον Πολίτη μπορείτε να μάθετε πότε χαρακτηρίζετε ως δασικό ή διεκδικούμενο ένα εδαφικό τμήμα και πότε προκρίνεται η Δ/νση Δασών.

16. Μη συμβατά γεωτεμάχια

Μη συμβατά λόγω εμβαδού χαρακτηρίζονται τα γεωτεμάχια των οποίων το επιλεγμένο εμβαδόν (τίτλου/ δήλωσης ή τοπογραφικού διαγράμματος) είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το εμβαδόν της κτηματογράφησης, πέραν της αποδεκτής απόκλισης. Η αποδεκτή απόκλιση υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο (καθορισμένο από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου) και κυμαίνεται γύρω στο 7%. Ως επιλεγμένο εμβαδόν τίθεται το εμβαδόν του προσκομισθέντος σύγχρονου τοπογραφικού διαγράμματος (με συντεταγμένες) και ελλείψει αυτού τίθετα το εμβαδόν του τίτλου.

Η ασυμβατότητα των αγροτεμαχίων οφείλεται:

 1. Στο προσεγγιστικό εμβαδόν των τίτλων (σπάνια συνοδεύονται από τοπογραφικά).
 2. Σε μη υποβολή του προσαρτημένου στον τίτλο τοπογραφικού
 3. Σε προσεγγιστική θέαση ή εσφαλμένο εντοπισμό.

17. Είναι πρόβλημα η ασυμβατότητα των γεωτεμαχίων;

Η εξάλειψη της ασυμβατότητας θα ζητηθεί από το λειτουργούν κτηματολόγιο κατά την μεταβίβαση του γεωτεμαχίου. Στην παρούσα φάση αυτό αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 1. Υποβολή  σύγχρονου τοπογραφικού διαγράμματος, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια το εμβαδόν.
 2. Σε περίπτωση υποβληθείσας θέασης που στηρίζεται σε σαφώς φωτοερμηνευόμενα όρια, υποβολή αίτησης επανεξέτασης για διόρθωση του εμβαδού δήλωσης και αναγραφής, αντί του εμβαδού του τίτλου, του εμβαδού της θέασης.

18. Πρόδηλα σφάλματα

Πρόδηλα σφάλματα θεωρούνται αυτά που αναφέρονται στα έγγραφα της δήλωσης αλλά δεν εμφανίζονται σωστά στα αποσπάσματα και οφείλονται σε ορθογραφικά λάθη, αναγραμματισμούς, κλπ.

Για τα πρόδηλα υποβάλλεται αίτηση επανεξέτασης με υπόδειξη του σφάλματος και παραπομπή στο υποβληθέν  έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ορθό (π.χ. δήλωση, συμβόλαιο, Ε9, κλπ.). Δενα απαιτείται επανυποβολή των εγγράφων.

Δεν θεωρούνται πρόδηλα σφάλματα ζητήματα ερμηνείας τίτλων, εφαρμογής τοπογραφικών διαγραμμάτων, πρόκρισης δικαιωμάτων κλπ.

19. Ανεπαρκή στοιχεία οριοθέτησης

Για την, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, οριοθέτηση των γεωτεμαχίων, απαιτείτα η πρσκόμιση στοιχείων που επιτρέπουν τον μονοσήμαντο προσδιρισμό κατά θέση και όρια αυτών.

Περιπτώσεις, όπως:

 • Μη υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος ή θέασης
 • Υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος χωρίς συντεταγμένες και  χωρίς άλλα πρόσθετα στοιχεία αναγνώρισης της θέσης του γεωτεμαχίου (θέαση, κλπ.)
 • Θεάσεις που δεν υποστηρίζονται από φωτοερμηνευόμενα όρια
 • Υποβολή σύγχρονων τοπογραφικών διαγραμμάτων που παρουσιάζουν εμφανείς αποκλίσεις από τους ορθοφωτοχάρτες

Συνιστούν ενδεικτικές περιπτώσεις ανεπάρκειας στοχείων οριοθέτησης

20. Στοιχεία που δεν εμφανίζονται στα αποσπάσματα

Δεν αναγράφονται στα αποσπάσματα, ενώ έχουν καταχωρηθεί, τα παρακάτω στοιχεία:

 • Τα εμβαδά των υπογείων σε κτίρια στα οποία δεν έχουν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες
 • Το εμβαδόν του τίτλου αν δεν είναι το ίδιο γα όλα τα δικαιώματα ενός γεωτεμαχίου
 • Τα κτίρια στις απλές κάθετες
 • Οι παρατηρήσεις για τα τακτοποιημένες ή νομμοποημένες αυθαίρετες κατασκευές

21. Δρόμοι και ρέματα σε Διοικητικές Πράξεις (Διανομές, Αναδασμοί κλπ.)

Οι προβλεπόμενοι  στις Διοικητικές Πράξεις (Δ.Π.) αγροτικοί δρόμοι και ρέματα θεωρούνται δημόσιες εκτάσεις και δεν επιδέχονται χρησικτησία.

Στα στοιχεία της προανάρτησης οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται όπως προβλέπονται στις Δ.Π. και χαρακτηρίζονται ως ειδικές εκτάσεις.

Πολλοί από τους δρόμους αυτούς διανοίχθηκαν σε νέες θέσεις και πολλά από τα ρέματα είτε διευθετήθηκαν σε άλλη θέση είτε καταργήθηκαν.

Οι μεταβολές όμως αυτές δεν συνιστούν και πράξεις κατάργησης του δημόσιου χαρακτήρα τους αν δεν συνοδεύονται από μεταγενέστερη διοικητική πράξη, με ρητή αναφορά στην μεταβολή και την απόδοση του σχτικού εδαφικού τμήματος σε ιδιώτη.

Συνεπώς, μόνο με νέα  Δ.Π. από αρμόδια υπηρεσία είναι δυνατόν να απωλέσουν τον δημόσιο χαρακτήρα τους οι εν λόγω εκτάσεις και να ενσωματωθούν σε παρακείμενες ιδιωτικές.ΙΙ. Έντυπα

Έντυπα που πιθανόν απαιτηθεί η υποβολή τους κατά την Προανάρτηση είναι:

 

ΙΙΙ. Ενημερωτικό Υλικό:

 

ΙV. ΟΤΑ Προανάρτησης

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 • Καλλικρατικός Δήμος Αγράφων
 • Από τον Καλλικρατικό Δήμο Καρπενησίου συγκεκριμένα οι προ Καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΑΛΕΣΤΙΩΝ, ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ), ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΒΕΛΩΤΩΝ, ΒΟΥΤΥΡΟΥ, ΒΡΑΧΑΣ, ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ, ΔΟΜΙΑΝΩΝ, ΔΟΜΝΙΣΤΗΣ, ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ, ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ, ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ, ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΜΥΡΙΚΗΣ, ΝΟΣΤΙΜΟΥ, ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΠΡΟΥΣΟΥ, ΡΟΣΚΑΣ, ΣΑΡΚΙΝΗΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΣΤΑΒΛΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, ΣΕΓΚΡΕΛΟΥ, ΤΟΡΝΟΥ, ΦΙΔΑΚΙΩΝ, ΦΟΥΡΝΑΣ, ΧΕΛΙΔΟΝΟΣ, ΧΟΧΛΙΑΣ, ΨΙΑΝΩΝ

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 • Καλλικρατικός Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας
 • Καλλικρατικός Δήμος Δομοκού
 • Καλλικρατικός Δήμος Καμένων Βούρλων και συγκεκριμένα οι προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΒΡΑΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ, ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, ΚΟΜΝΙΝΗΣ, ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΗΣ, ΜΩΛΟΥ, ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ, ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ
 • Καλλικρατικός Δήμος Λοκρών και συγκεκριμένα οι προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ, ΕΞΑΡΧΟΥ, ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ, ΚΥΡΤΩΝΗΣ, ΛΑΡΥΜΝΗΣ, ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
 • Καλλικρατικός Δήμος Λαμιέων και συγκεκριμένα οι προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, (ΛΙΓΟΜΑΡΔΙΟΥ)*, ΑΜΟΥΡΙΟΥ, ΑΝΘΗΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΡΔΑΤΩΝ, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΩΝ), ΔΑΜΑΣΤΑΣ, ΔΑΦΝΗΣ, ΔΕΛΦΙΝΟΥ, ΔΙΒΡΗΣ, ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΚΑΛΑΜΙΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ, ΛΑΔΙΚΟΥΣ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΛΥΧΝΟΥ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΥΠΑΤΗΣ), ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΥΠΑΤΗΣ)*, ΟΙΤΗΣ, ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΡΟΔΙΤΣΗΣ, ΡΟΔΩΝΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΙΡΦΑΚΑΣ, ΣΥΚΑ ΥΠΑΤΗΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΦΡΑΝΤΖΗ
 • Καλλικρατικός Δήμος Μακρακώμης
 • Καλλικρατικός Δήμος Στυλίδας

 

V. Στοιχεία και Τρόποι Επικοινωνίας

1. Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο 22370 – 23200 και στις ιστοσελίδες ktimatologio.gov.gr και www.ktimatologio.net

Ερωτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε μέσω φόρμας στο http://proanartisi.ktimatologio.net      

Αίτηση επανεξέτασης στοιχείων μπορείτε να αποστείλετε μέσω φόρμας στο http://proanartisi.ktimatologio.net 

Δ/νση Γραφείου Κτηματογράφησης: Χαρ. Τρικούπη 43, ΤΚ 36100, Καρπενήσι

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-20.00, κατόπιν ραντεβού.

 1. Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο 22310-21010 και στις ιστοσελίδες ktimatologio.gov.gr και www.ktimatologio.net

Ερωτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε μέσω φόρμας στο http://proanartisi.ktimatologio.net 

Αίτηση επανεξέτασης στοιχείων μπορείτε να αποστείλετε μέσω φόρμας στο http://proanartisi.ktimatologio.net 

Δ/νση Γραφείου Κτηματογράφησης: 3ο χλμ Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας- Αθηνών, ΤΚ 35100, Λαμία

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-20.00, κατόπιν ραντεβού.

VI. Μετά την Προανάρτηση – Επικαιροποίηση Στοιχείων

Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, την εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Ανάρτησης.

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζετε ότι τα δικαιώματα που δηλώσατε θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Για αυτό το λόγο, παρακαλούμε να προβείτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας εδώ.

Η επικαιροποίηση είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν μεταβολές που μπορεί να επέλθουν στην ιδιοκτησία σας κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης μέχρι την περαίωση της ανάρτησης.