Η παράταση της περιόδου παραλαβής εκπρόθεσμων δηλώσεων έληξε στις 30/6/2024.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης δεν θα παραλαμβάνει πλέον:

  • Εκπρόθεσμες δηλώσεις (για συμβόλαιο προϋπάρχοντα της ανάρτησης)
  • Αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων.
  • Συμπληρωματικά στοιχεία αιτήσεων διόρθωσης

Από 1/7/2024 και μετά το Γραφείο Κτηματογράφησης θα παραλαμβάνει:

  • Αιτήσεις με συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων
  • Δηλώσεις Υποθηκοφυλακείου
  • Δηλώσεις χωρίς αποδοχή κληρονομιάς

Εκπρόθεσμες δηλώσεις και αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων θα υποβάλλονται  στο Κτηματολογικό Γραφείο, μετά την διενέργεια των πρώτων εγγραφών, που προγραμματίζεται για το επόμενο έτος.