Οι Δασικοί Χάρτες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας αναρτήθηκαν στις 19/02/2021.

Η περίοδος υποβολής αντιρρήσεων άρχισε στις 19/02/2021 για την Ευρυτανία και στις 05/03/2021 για την Φθιώτιδα, η οποία διαρκεί μέχρι 03/06/2021 και 1/06/2021 αντίστοιχα.

Η περίοδος υποβολής αντιρρήσεων για τους κατοίκους εξωτερικού λήγει στις 23/06/2021 για την Ευρυτανία και στις 07/07/2021 για την Φθιώτιδα.

Τυχόν παρατάσεις των προθεσμιών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ( https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnartDasika.aspx )

Στην ίδια ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε πρόσθετες πληροφορίες για την θέαση των δασικών χαρτών και την υποβολή αντιρρήσεων καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τα αρμόδια Δασαρχεία.