Οι δασικοί χάρτες, που στηρίζονται σε ιστορικές (του 1945) κα σύγχρονες αεροφωτογραφίες, εμφανίζουν τις εξής κατηγορίες καλύψεων γης:

  • Περιοχές ΔΔ (δασική έκταση το 1945, δασική έκταση σήμερα)

  • Περιοχές ΔΑ (δασική έκταση το 1945, άλλη κάλυψη σήμερα – εκχέρσωση)

  • Περιοχές ΑΔ (άλλη κάλυψη το 1945, δασική έκταση σήμερα – δάσωση)

  • Περιοχές ΑΑ (άλλη κάλυψη το 1945, άλλη κάλυψη το 1945 σήμερα)

Οι δασικές εκτάσεις ανήκουν κατά τεκμήριο στο Δημόσιο.

Προϋπόθεση για αναγνώριση κυριότητας έναντι του Δημοσίου στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση είναι η προσκόμιση τίτλων προ του 1885. Προϋπόθεση για αναγνώριση κυριότητας έναντι του Δημοσίου στην τρίτη περίπτωση είναι η ύπαρξη τίτλου προ του 1946.

Για τις εκτάσεις της τέταρτης περίπτωσης (ΑΑ) το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα.