Παράλληλα με την μελέτη Κτηματογράφησης εκπονείται, από άλλους  Αναδόχους, η μελέτη των δασικών χαρτών της περιοχής, οι οποίο αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2019. Με βάση τους δασικούς χάρτες η Δ/νση Δασών θα υποβάλλει την δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και θα διεκδικήσει όλες τις εκτάσεις που καταγράφονται ως δασικές στις αεροφωτογραφίες του 1945.

Οι δασικοί χάρτες, που στηρίζονται σε αεροφωτογραφίες του 1945 κα σύγχρονες αερολήψεις, εμφανίζουν τις εξής  κατηγορίες καλύψεων γης:

  • Περιοχές ΔΔ (δασική έκταση το 1945, δασική έκταση σήμερα)
  • Περιοχές ΔΑ (δασική έκταση το 1945, άλλη κάλυψη σήμερα – εκχέρσωση)
  • Περιοχές ΑΔ (άλλη κάλυψη το 1945, δασική έκταση σήμερα – δάσωση)
  • Περιοχές ΑΑ (άλλη κάλυψη το 1945, άλλη κάλυψη το 1945 σήμερα)

Οι δασικές εκτάσεις ανήκουν κατά τεκμήριο στο Δημόσιο

Προϋπόθεση για αναγνώριση κυριότητας έναντι του Δημοσίου στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση είναι η προσκόμιση τίτλων προ του 1885.

Στην τρίτη περίπτωση δεν αμφισβητείται η κυριότητα αλλά  τίθενται περιορισμοί στην χρήση του ακινήτου. Στην κατηγορία αυτή αναμένεται να ενταχθούν από τον δασικό χάρτη τα καστανοδάση,  διότι δεν είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους από τις δασικές εκτάσεις.