Σε περίπτωση μη αποδοχής κληρονομιάς υποβάλλονται τα παρακάτω έγγραφα:

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ :

  • Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)
  • Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)
  • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
  • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ :

  • Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)
  • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από ΚΕΠ ή ΔΗΜΟ)
  • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)
  • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)