Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
01 Τοπική
Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
13004 ΑΓΡΑΙΩΝ
02 Τοπική Κοινότητα Αγράφων 13007 ΑΓΡΑΙΩΝ
03 Τοπική Κοινότητα Ανατολικής Φραγκίστας 13010 ΑΓΡΑΙΩΝ
04 Τοπική Κοινότητα Βαλαώρας (Βελαόρας) 13013 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
05 Τοπική Κοινότητα Βίνιανης 13015 ΑΓΡΑΙΩΝ
06 Τοπική Κοινότητα Βούλπης 13016 ΑΓΡΑΙΩΝ
07 Τοπική Κοινότητα Βραγγιανών 13018 ΑΓΡΑΙΩΝ
08 Τοπική Κοινότητα Γρανίτσης 13020 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
09 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 13021 ΑΓΡΑΙΩΝ
10 Τοπική Κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας 13025 ΑΓΡΑΙΩΝ
11 Τοπική Κοινότητα Επινιανών 13026 ΑΓΡΑΙΩΝ
12 Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 13027 ΑΓΡΑΙΩΝ
13 Τοπική Κοινότητα Κέδρων 13034 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
14 Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου 13035 ΑΓΡΑΙΩΝ
15 Τοπική Κοινότητα Λεπιανών 13040 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
16 Τοπική Κοινότητα Λημερίου 13041 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
17 Τοπική Κοινότητα Λιθοχωρίου 13042 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
18 Τοπική Κοινότητα Μαραθιάς 13043 ΑΓΡΑΙΩΝ
19 Τοπική Κοινότητα Μαράθου 13044 ΑΓΡΑΙΩΝ
20 Τοπική Κοινότητα Μαυρομμάτας 13045 ΑΓΡΑΙΩΝ
21 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 13049 ΑΓΡΑΙΩΝ
22 Τοπική Κοινότητα Νέου Αργυρίου 13052 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
23 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνας 13054 ΑΓΡΑΙΩΝ
24 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 13055 ΑΓΡΑΙΩΝ
25 Τοπική Κοινότητα Πρασιάς 13059 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
26 Τοπική Κοινότητα Ραπτοπούλου 13062 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
27 Τοπική Κοινότητα Σιβίστης 13066 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
28 Τοπική Κοινότητα Τοπολιάνων 13072 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
29 Τοπική Κοινότητα Τριδένδρου 13074 ΑΓΡΑΙΩΝ
30 Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 13075 ΑΓΡΑΙΩΝ
31 Τοπική Κοινότητα Τροβάτου 13076 ΑΓΡΑΙΩΝ
32 Τοπική Κοινότητα Χρύσως 13081 ΑΓΡΑΙΩΝ