Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
01 Τοπική Κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης 13001 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
02 Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 13002 ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
03 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 13005 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
04 Τοπική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους 13006 ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
05 Τοπική Κοινότητα Αλεστίων 13008 ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
06 Τοπική Κοινότητα Άμπλιανης (Σταυροπηγίου) 13009 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
07 Τοπική Κοινότητα Ασπροπύργου 13012 ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
08 Τοπική Κοινότητα Βελωτών 13014 ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
09 Τοπική Κοινότητα Βουτύρου 13017 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
10 Τοπική Κοινότητα Βράχας 13019 ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
11 Τοπική Κοινότητα Δερματίου 13022 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
12 Τοπική Κοινότητα Δομιανών 13023 ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
13 Τοπική Κοινότητα Δομνίστης 13024 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
14 Τοπική Κοινότητα Εσωχωρίων 13028 ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
15 Τοπική Κοινότητα Καλεσμένου 13029 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
16 Τοπική Κοινότητα Καρίτσης ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 13030 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
17 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 13032 ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
18 Τοπική Κοινότητα Καταβόθρας 13033 ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
19 Τοπική Κοινότητα Κλειστού 13037 ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
20 Τοπική Κοινότητα Κρικέλλου 13039 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
21 Τοπική Κοινότητα Μεσοκώμης 13047 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
22 Τοπική Κοινότητα Μικρού Χωρίου 13048 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
23 Τοπική Κοινότητα Μυρίκης 13051 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
24 Τοπική Κοινότητα Νοστίμου 13053 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
25 Τοπική Κοινότητα Παππαρουσίου 13056 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
26 Τοπική Κοινότητα Παυλοπούλου 13057 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
27 Τοπική Κοινότητα Πετραλώνων 13058 ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
28 Τοπική Κοινότητα Προδρόμου 13060 ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
29 Τοπική Κοινότητα Προυσού 13061 ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
30 Τοπική Κοινότητα Ροσκάς 13063 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
31 Τοπική Κοινότητα Σαρκίνης 13064 ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
32 Τοπική Κοινότητα Σελλών 13065 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
33 Τοπική Κοινότητα Στάβλων 13067 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
34 Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου 13068 ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
35 Τοπική Κοινότητα Στενώματος 13069 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
36 Τοπική Κοινότητα Στεφανίου 13070 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
37 Τοπική Κοινότητα Συγκρέλλου 13071 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
38 Τοπική Κοινότητα Τόρνου 13073 ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
39 Τοπική Κοινότητα Φιδακίων 13077 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
40 Τοπική Κοινότητα Φουρνάς 13078 ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
41 Τοπική Κοινότητα Χελιδόνος 13079 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
42 Τοπική Κοινότητα Χόχλιας 13080 ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
43 Τοπική Κοινότητα Ψιανών 13082 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

 

Έχουν εξαιρεθεί διότι βρίσκονται σε λειτουργούν Κτηματολόγιο οι ΟΤΑ:
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΑΝΙΑΔΑΣ, ΚΛΑΥΣΙΟΥ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ (ΚΥΨΕΛΗΣ), ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ,
ΜΟΥΖΙΛΟΥ