Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
01 Δημοτική Κοινότητα Ροδίτσης 46161 ΛΑΜΙΑΣ
02 Δημοτική Κοινότητα Σταυρού 46167 ΛΑΜΙΑΣ
03 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου) 46003 ΛΑΜΙΑΣ
04 Τοπική Κοινότητα Αμουρίου 46012 ΛΑΜΙΑΣ
05 Τοπική Κοινότητα Ανθήλης 46016 ΛΑΜΙΑΣ
06 Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου 46019 ΥΠΑΤΗΣ
07 Τοπική Κοινότητα Βαρδάτων 46030 ΛΑΜΙΑΣ
08 Τοπική Κοινότητα Βασιλικών 46031 ΥΠΑΤΗΣ
09 Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου (Αλεποσπίτων) 46039 ΛΑΜΙΑΣ
10 Τοπική Κοινότητα Δαμάστας 46042 ΛΑΜΙΑΣ
11 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 46043 ΥΠΑΤΗΣ
12 Τοπική Κοινότητα Δελφίνου 46044 ΛΑΜΙΑΣ
13 Τοπική Κοινότητα Δίβρης 46045 ΛΑΜΙΑΣ
14 Τοπική Κοινότητα Δύο Βουνών 46049 ΛΑΜΙΑΣ
15 Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου 46052 ΛΑΜΙΑΣ
16 Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού 46055 ΛΑΜΙΑΣ
17 Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας 46056 ΛΑΜΙΑΣ
18 Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών 46058 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ / ΛΑΜΙΑΣ
19 Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου 46060 ΔΟΜΟΚΟΥ / ΛΑΜΙΑΣ
20 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 46069 ΥΠΑΤΗΣ
21 Τοπική Κοινότητα Κόμματος 46074 ΛΑΜΙΑΣ
22 Τοπική Κοινότητα Κομποτάδων 46076 ΛΑΜΙΑΣ
23 Τοπική Κοινότητα Κουμαριτσίου 46078 ΛΑΜΙΑΣ
24 Τοπική Κοινότητα Κωσταλέξη 46082 ΛΑΜΙΑΣ
25 Τοπική Κοινότητα Λαδικούς 46083 ΥΠΑΤΗΣ
26 Τοπική Κοινότητα Λειανοκλαδίου 46086 ΛΑΜΙΑΣ
27 Τοπική Κοινότητα Λουτρών Υπάτης 46092 ΥΠΑΤΗΣ
28 Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς 46093 ΛΑΜΙΑΣ
29 Τοπική Κοινότητα Λυχνού 46094 ΥΠΑΤΗΣ
30 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης 46104 ΛΑΜΙΑΣ
31 Τοπική Κοινότητα Μεξιατών 46109 ΥΠΑΤΗΣ
32 Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου Υπάτης 46113 ΥΠΑΤΗΣ
33 Τοπική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς 46115 ΛΑΜΙΑΣ
34 Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 46116 ΛΑΜΙΑΣ
35 Τοπική Κοινότητα Νέου Κρικέλλου 46121 ΛΑΜΙΑΣ
36 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Υπάτης 46125 ΥΠΑΤΗΣ
37 Τοπική Κοινότητα Οίτης 46130 ΛΑΜΙΑΣ
38 Τοπική Κοινότητα Παύλιανης 46141 ΛΑΜΙΑΣ
39 Τοπική Κοινότητα Περιστερίου 46146 ΥΠΑΤΗΣ
40 Τοπική Κοινότητα Πύργου 46157 ΥΠΑΤΗΣ
41 Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς 46162 ΥΠΑΤΗΣ
42 Τοπική Κοινότητα Στίρφακας 46168 ΛΑΜΙΑΣ
43 Τοπική Κοινότητα Συκά Υπάτης 46170 ΥΠΑΤΗΣ
44 Τοπική Κοινότητα Υπάτης 46178 ΥΠΑΤΗΣ
45 Τοπική Κοινότητα Φραντζή 46179 ΛΑΜΙΑΣ

 

Εξαιρείται ο Προκαποδιστριακός Δήμος Λαμιέων που κτηματογραφείται με άλλη σύμβαση