Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
01 Τοπική Κοινότητα Γουλεμίου 46040 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
02 Τοπική Κοινότητα Εξάρχου 46053 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
03 Τοπική Κοινότητα Καλαποδίου 46061 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
04 Τοπική Κοινότητα Κυρτώνης (Κολάκας) 46081 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
05 Τοπική Κοινότητα Λαρύμνης 46085 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
06 Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου 46106 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ