Εγγραφή επαγγελματιών στην λίστα ενημέρωσης

Οι επαγγελματίες που θα ασχοληθούν με την συμπλήρωση – υποβολή δηλώσεων και σύνταξη ΤΔ καλούνται να εγγραφούν στη λίστα για να λαμβάνουν σχετικές ενημερώσεις.

Διαμόρφωση Email:

Επιλέξτε την επιθυμητή διαμόρφωση Email που επιθυμείτε να λαμβάνετε:* Υποχρεωτικό πεδίο