Στους  επαγγελματίες που προτίθενται να εμπλακούν στην συμπλήρωση δηλώσεων συστήνεται η παρακάτω μεθοδολογία εκπαίδευσης – προετοιμασίας:

Διεξοδική μελέτη των:
  1. Tο περιεχόμενο της www.ktimatologio.net, με τις παραπομπές της στην www.Ktimatologio.gr  (ιστοσελίδα του  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)
  2. Τον οδηγό Κτηματογράφησης για τον πολίτη, τις οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης  και τα  ενημερωτικά φυλλάδια της http://www.ktimatologio.gr/mediacenter/Pages/Publications.aspx
Εξάσκηση στην:
  1. Συμπλήρωση δήλωσης για τα οικογενειακά ακίνητα και με αξιοποίηση των υποδειγμάτων της ιστοσελίδας του έργου
  2. Πληκτρολόγηση δήλωσης σε  έντυπα που κατεβάζουμε από την http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Documents/D1%20open.pdf ή εναλλακτικά
  3. Δοκιμαστική ηλεκτρονική υποβολή  δήλωσης από τις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  της ΕΚΧΑ – https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Home_Page.aspx.
  4. Οριοθέτηση γεωτεμαχίου και εκτύπωση αποσπάσματος από την υπηρεσία θέασης της ΕΚΧΑ – http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx

Σε ειδική ημερίδα που θα διεξαχθεί στην Λαμία κοντά στην έναρξη της περιόδου υποβολής δηλώσεων θα αναπτυχθούν ειδικά νομικά και τεχνικά ζητήματα της Κτηματογράφησης.

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (οδηγίες, δείγματα χαρακτηριστικών τίτλων / δηλώσεων, κλπ.)  για υποψήφια στελέχη των ΓΚ και επαγγελματίες παρέχονται  από σελίδα περιορισμένης πρόσβασης (με κωδικό).

Αν έχετε  κωδικό πατήστε εδώ