Κατά την υποβολή δηλώσεων είναι υποχρεωτική η υπόδειξη και η οριοθέτηση των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων στις αεροφωτογραφίες που διαθέτει το ΓΚ.
Δικαιώματα επί μη χαρτογραφημένων γεωτεμαχίων (ανεντόπιστα) δεν εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Ο εντοπισμός και η οριοθέτηση των ακινήτων επιτυγχάνεται:

  • Για τα αγροτεμάχια αναδασμών και διανομών και για τα οικόπεδα – κληροτεμάχια των συνοικισμών αρκεί ο αριθμός του τεμαχίου, του έιδους και της χρονολογίας της εργασίας (π.χ. Συμπληρωματική διανομή Δορίσκου 1938, τεμάχιο 24, Αναδασμός Άβαντος 1965, τεμ. 152 ή Συνοικισμός Δωρικού, Ο.Τ. 12, τεμ. 35)
  • Για τα γεωτεμάχια εκτός αναδασμών και διανομών ο εντοπισμός επιτυγχάνεται:
   1. Με την προσκόμιση εκτύπωσης από την εφαρμογή θέασης της ΕΚΧΑ
   2. Με την χρήση της ιστοσελίδας www.geoapikonisis.gr/telektima
   3. Με την αξιοποίηση των στοιχείων από οριοδείκτες.
   4. Με προσκόμιση σύγχρονων τοπογραφικών διαγραμμάτων τα οποία φέρουν συντεταγμένες ΕΓΣΑ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.

 1. Είσοδος στην υπηρεσία θέασης από την κεντρική ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ
 2. Ανάγνωση οδηγού χρήσης (βοήθεια σε βήματα)
 3. Προσέγγιση στην περιοχή με αναζήτηση οικισμού – πόλης, ή,
  Προσέγγιση γεωτεμαχίου με τα εργαλεία πλοήγησης
 4. Μέτρηση (προαιρετικά) μήκους πλευρών και εμβαδού
 5. Σχεδίαση πολυγώνου – επιβεβαίωση εμβαδού (Περιγράφουμε το πολύγωνο με διαδοχικά αριστερά κλικ στις κορυφές. Μετά την τελευταία κορυφή, πατάμε δεξιό κλικ για να κλείσουμε το πολύγωνο)
 6. Διόρθωση, αν απαιτείται, του πολυγώνου
 7. Παραγωγή αποσπάσματος χάρτη
 8. Εκτύπωση αποσπάσματος σε εκτυπωτή η αποθήκευση σε αρχείο .pdf.

 

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TeleKtima

Γενικά

 • Κατά την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, ο δηλών υποχρεούται να εντοπίσει και να υποδείξει τα δηλούμενα γεωτεμάχια στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης (ΓΚ) επί των ‘αεροφωτογραφιών’ (χαρτογραφικό υπόβαθρο) της ΕΚΧΑ Α.Ε.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας του δηλούντος να αναγνωρίσει ένα γεωτεμάχιο επί της οθόνης, το TeleKtima μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα με μετάβαση στο κέντρο του γεωτεμαχίου και την από εκεί ηλεκτρονική αποστολή στοιχείων εντοπισμού στο ΓΚ (στοιχεία ιδιοκτήτη, περιοχή – τοπωνύμιο γεωτεμαχίου, και, προαιρετικά, φωτογραφία).
 • Με βάση τα αποσταλμένα στοιχεία, το ΓΚ εντοπίζει το γεωτεμάχιο στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και, αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, προχωρεί στην παραλαβή της δήλωσης.
 • Η χρήση της εφαρμογής μπορεί να προηγηθεί της επίσκεψης στο ΓΚ.

Προσοχή

Η εφαρμογή, προς το παρόν, αξιοποιείται μόνο από τα Γραφεία Κτηματογράφησης (ΓΚ) Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης

Προϋποθέσεις αποτελεσματικής λειτουργίας της εφαρμογής είναι:

 • η χρήση κινητού με δέκτη GPS και σύνδεση Internet
 • η κάλυψη της περιοχής του γεωτεμαχίου από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παρόχου.

Διαδοχικά βήματα χρήσης:

 1. Μετάβαση στο κέντρο του γεωτεμαχίου.
 2. Ενεργοποίηση του δέκτη GPS και περιήγησης δεδομένων στο κινητό τηλέφωνο.
 3. Πλοήγηση στην ιστοσελίδα TeleKtima και αποδοχή όρων χρήσης.
 4. Επιλογή του “Εντοπισμός και αποστολή στοιχείων”.
 5. Εμφάνιση του στίγματος θέσης επί του χάρτη της οθόνης.
 6. Συμπλήρωση των στοιχείων στην φόρμας εισαγωγής.
 7. Προαιρετική επισύναψη φωτογραφίας θέσης. (Για ταχύτερη αποστολή μειώστε την ανάλυση των φωτογραφιών.)
 8. Αποστολή στοιχείων.

3.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σε περιοχές εκτός αναδασμών και διανομών το ΓΚ Αλεξανδρούπολης καταγράφει τους ιδιοκτήτες με βάση πληροφορίες που παρέχονται από οριοδείκτες που υποδείχθηκαν από τους Προέδρους των Τοπικών Κοιντήτων.