Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
01 Δημοτική Κοινότητα Αμφικλείας 46013 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
02 Δημοτική Κοινότητα Ελάτειας 46051 ΕΛΑΤΕΙΑΣ
03 Δημοτική Κοινότητα Κάτω Τιθορέας 46071 ΕΛΑΤΕΙΑΣ
04 Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης Λοκρίδος 46001 ΕΛΑΤΕΙΑΣ
05 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 46071 ΕΛΑΤΕΙΑΣ
06 Τοπική Κοινότητα Δρυμαίας 46048 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
07 Τοπική Κοινότητα Ζελίου 46054 ΕΛΑΤΕΙΑΣ / ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
08 Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου 46051 ΕΛΑΤΕΙΑΣ
09 Τοπική Κοινότητα Μοδίου 46114 ΕΛΑΤΕΙΑΣ
10 Τοπική Κοινότητα Μπράλου 46117 ΓΡΑΒΙΑΣ
11 Τοπική Κοινότητα Ξυλικών 46128 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
12 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Δωριέων 46136 ΓΡΑΒΙΑΣ
13 Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας 46051 ΕΛΑΤΕΙΑΣ
14 Τοπική Κοινότητα Σφάκας 46171 ΕΛΑΤΕΙΑΣ
15 Τοπική Κοινότητα Τιθορέας 46172 ΕΛΑΤΕΙΑΣ
16 Τοπική Κοινότητα Τιθρωνίου 46173 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ