Γραφεία Κτηματογράφησης (ΓΚ) λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων για όλη την περίοδο της κτηματογράφησης (από την έναρξη συλλογής δηλώσεων μέχρι την δημιουργία των πρώτων εγγραφών).

Νέο:
Από τις 12/3/2019 Γραφείο Κτηματογράφησης στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου.

Για να δείτε τα ΓΚ πατήστε εδώ

Μονάδες Ενημέρωσης (ΜΕ), για παροχή πληροφοριών και εντύπων καθώς και παραλαβή εμπρόθεσμων δηλώσεων,  λειτουργούν στους Δήμους της περιοχής, εκτός των Δήμων Λαμιέων και Καρπενησίου, όπου  λειτουργούν τα ΓΚ.

Οι ΜΕ θα παραλαμβάνουν δηλώσεις μόνο του Δήμου ευθύνης των.

Για να δείτε τις ΜΕ της περιοχής σας πατήστε εδώ.