Γραφεία Κτηματογράφησης (ΓΚ) θα λειτουργήσουν στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων για όλη την περίοδο της κτηματογράφησης (από την έναρξη συλλογής δηλώσεων μέχρι την δημιουργία των πρώτων εγγραφών). Για να δείτε τα ΓΚ πατήστε εδώ

Μονάδες Ενημέρωσης (ΜΕ), για παροχή πληροφοριών και εντύπων καθώς και παραλαβή εμπρόθεσμων δηλώσεων,  θα λειτουργήσουν στους Δήμους της περιοχής, εκτός των Δήμων Λαμιέων και Καρπενησίου, όπου θα λειτουργούν τα ΓΚ. Οι ΜΕ θα παραλαμβάνουν δηλώσεις μόνο του Δήμου ευθύνης των.

Την περίοδο λειτουργίας των ΜΕ,  στα ΓΚ θα  παραλαμβάνονται  δηλώσεις μόνο για ακίνητα των Δήμων Λαμιέων και Καρπενησίου.

Για να δείτε τις ΜΕ της περιοχής σας πατήστε εδώ.