Ιδιωτικά και Δημοτικά Δάση Φθιώτιδας

Στην περιοχή της Π.Ε. Φθιώτιδας έχουν εντοπιστεί τα παρακάτω Ιδιωτικά και Δημοτικά Δάση.

Για τον τρόπο υποβολής της σχετικής δήλωσης οι  μεριδιούχοι των Δασικών Συνεταιρισμών  μπορούν να δουν οδηγίες εδώ

Πίνακας Ιδιωτικάν και Δημοτικών δασών Π.Ε.  Φθιώτιδας
Α/Α ΔΑΣΟΣ Α/Α ΔΑΣΟΣ
1 Συνιδιόκτητο Άνω Δαμάστας 23 Διακατεχόμενο Νεράιδα – Στυλίδας
2 Συνιδιόκτητο Αρκουδοπούρναρο 24 Διακατεχόμενο Νευρόπολης -Παλαιοχωρίου
3 Συνιδιόκτητο Ασμάν – Αρχάν -Σπαρτίας 25 Διακατεχόμενο Πλακωτό – Φράντζης
4 Συνιδιόκτητο Βουρλία – Β. Πεπόνα 26 Διακατεχόμενο Καρρές
5 Συνιδιόκτητο Βουρλία – Ζάκουλα 27 Διακατεχόμενο Μουντζουράκη – Τυμφρηστού
6 Συνιδιόκτητο Βουρλία – Ν. Πεπόνα 28 Διακατεχόμενο Παπάς
7 Συνιδιόκτητο Γαρδικάκι – Οίτης 29 Διακατεχόμενο Πιτσίου Διαχ/κή
8 Συνιδιόκτητο Δριστέλλα 30 Ιδιωτικό Ζαπάντι – Κασιδοπούλου
9 Συνιδιόκτητο Ζαπάντι – Ξυνιάδος 31 Ιδιωτικό Κορομπίλι
10 Συνιδιόκτητο Κάτω Δαμάστας 32 Ιδιωτικό Επανοχώρι – Γαρδικίου
11 Συνιδιόκτητο Κούβελου 33 Ιδιωτικό Ιντριζι – Ασπροχώρι
12 Συνιδιόκτητο Κουμαριτσίου 34 Ιδιωτικό Λαού – Γαρδικίου
13 Συνιδιόκτητο Κωσταλέξη 35 Ιδιωτικό δάσος Γρέβενο – Δύο βουνών
14 Συνιδιόκτητο Σανάιλα – Νεοχωρίου 36 Κοινοτικό Ελευθεροχωρίου
15 Συνιδιόκτητο Σκληθράκι – Δύο  Βουνών 37 Δημοτικό Λογγιτσίου
16 Συνιδιόκτητο Σταυράκι – Νεράιδας 38 Μακρολίβαδο – Νεοχωρίου
17 Συνιδιόκτητο Δώθε Παλαιοφυτείας 39 Δημοτικό Γιαννιτσούς
18 Συνδιακατεχόμενο Νευρόπολης – Μπράλου 40 Δημοτικό Κεφαλάρι – Γαρδικίου
19 Συνδιακατεχόμενο Κεραμίδι 41 Κοινοτικό Μεγάλης Κάψης
20 Συνδιακατεχόμενο Παλαιοχώρι – Παλιάμπελα 42 Κοινοτικό Μεσαίας Κάψης
21 Διακατεχόμενο Κρή Βομβοκα 43 Δημοτικό Παλαιάς Γιαννιτσούς
22 Διακατεχόμενο Μακρυράχης