Λήξη της περιόδου παραλαβής εκπρόθεσμων δηλώσεων

Η παράταση της περιόδου παραλαβής εκπρόθεσμων δηλώσεων έληξε στις 30/6/2024.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης δεν θα παραλαμβάνει πλέον:

 • Εκπρόθεσμες δηλώσεις (για συμβόλαιο προϋπάρχοντα της ανάρτησης)
 • Αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων.
 • Συμπληρωματικά στοιχεία αιτήσεων διόρθωσης

Από 1/7/2024 και μετά το Γραφείο Κτηματογράφησης θα παραλαμβάνει:

 • Αιτήσεις με συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων
 • Δηλώσεις Υποθηκοφυλακείου
 • Δηλώσεις χωρίς αποδοχή κληρονομιάς

Εκπρόθεσμες δηλώσεις και αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων θα υποβάλλονται  στο Κτηματολογικό Γραφείο, μετά την διενέργεια των πρώτων εγγραφών, που προγραμματίζεται για το επόμενο έτος.

Λήξη της ανάρτησης – Πιστοποίηση εμπρόθεσμης προσέλευσης

Α. Προσέλευση στο ΓΚ χωρίς ραντεβού

Κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΔΕΝ θα παραλαμβάνονται αιτήσεις  από το Γραφείο Κτηματογράφησης, αλλά θα τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία πιστοποίησης εμπρόθεσμης προσέλευσης.

Η πιστοποίηση περιλαμβάνει έλεγχο πληρότητας (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΤΑ, ΚΑΕΚ, EMAIL), σφράγισμα της προς υποβολή αίτησης και κλείσιμο ραντεβού για την υποβολή της μέχρι 31/5/2023.

 Β. Ηλεκτρονικά, μέσω της  εφαρμογής υποβολής αιτήσεων του Φορέα

Εναλλακτικά προσφέρεται η δυνατότητα υποβολής προσωρινής αίτησης (σελίδα 13, εικόνα 17 του οδηγού ηλεκτρονικής υποβολής) στο (www.ktimatologio.gr), και ολοκλήρωση της υποβολής της μέχρι 31/5/2023, κατοχυρώνοντας έτσι την εμπρόθεσμη προσέλευση.

Υπενθυμίζεται ότι υποβάλλονται και μετά την λήξη της Ανάρτησης:

 • Δηλώσεις διαδοχών – μεταβιβάσεων αναρτημένων δικαιωμάτων
 • Εκπρόθεσμες Δηλώσεις Ιδιοκτησίας
 • Αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων
 • Αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων των αιτήσεων διόρθωσης μέχρι 31/5/2023

Δασωθέντες αγροί – Δεν διεκδικούνται πλέον από το Δημόσιο.

Σύμωνα με το  με το άρθρο 93 του Ν 4915/24-03-2022 (ΦΕΚ 63 Α/2022), με το οποίο τροποποιήθηκε το αρ. 67 του νόμου 998/1999, το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα κυριότητας στις εκτάσεις με χαρακτήρα ΑΔ στους δασικούς χάρτες.

Υπενθυμίζουμε ότι ως ΑΔ χαρακτηρίζονται εκτάσεις που εμφανίζουν στις αεροφωτογραφίες του 1945 αγροτική μορφή (καλλιεργούμενες) οι οποίες εγκαταλείφθηκαν, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί σήμερα σε αυτές δασική βλάστηση.

Με ίδιο άρθρο δεν επιβάλλονται περιορισμοί στην χρήση  όσων ΑΔ γεωτεμαχίων καλύπτονται από δασική βλάστηση αλλά προβλέπονται περιορισμοί στην αλλαγή χρήσης όσων ΑΔ γεωτεμαχίων καλύπτονται από δάσος.

Με την νέα ρύθμιση αποκτά πλέον ουσιαστικό νόημα η υποβολή δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους δασωθέντες αγρούς διότι πλέον αυτοί δεν  διεκδικούνται από το Δημόσιο, παραμένουν στα χέρια των ιδιοκτητών τους, και αίρονται οι περιορισμοί χρήσης σε όσους καλύπτονται από δασική βλάστηση.

Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων – Επεξεργασία στοιχείων

Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις με πιστοποίηση εμπρόθεσμης προσέλευσης.

Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων που έλαβαν πιστοποίηση εμπρόθεσμης προσέλευσης, μέχρι 31/10/2019, λήγει στο τέλος του μηνός.

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης, παραλαμβάνονται παράλληλα εκπρόθεσμες δηλώσεις που αφορούν δικαιώματα που προυπήρχαν της 31η/10/2019.

Μέτρα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις (κλιμάκωση προστίμου, κλπ.) αναμένεται να ανακοινωθούν, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων, τον ερχόμενο μήνα.

Εν τω μεταξύ τρέχουν οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των υποβληθέντων στοιχείων και την κατάρτιση της κτηματολογικής βάσης της ανάρτησης, μετά την δημοσιοποίηση της οποίας, τυχόν σφάλματα διιορθώνονται μόνο με την υποβολή ενστάσεων.

Δηλώσεις δικαιωμάτων μεταγραφέντων μετά από 31/10/2019

Χρήση του εντύπου δήλωσης Δ2 για τα νέα δικαιώματα..

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (31/10/2019) και μέχρι την έναρξη της Ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο πρέπει να υποβάλει δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η δήλωση αυτή δεν είναι εκπρόθεσμη, αλλά προβλέπεται από το νόμο με σκοπό την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης κατά το μεταβατικό στάδιο της κτηματογράφησης.

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το έντυπο Δ2 και η δήλωση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης εντός ενός μηνός από τη μέρα που αποκτήθηκε το δικαίωμα, δηλαδή από τη μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο.

Το αυτό ισχύει και τις δηλώσεις δικαιωμάτων με αιτία κτήσης Κληρονομιά χωρίς Αποδοχή.

Σε περιπτώσεις δικαιωμάτων για τα οποία υποβάλλονται εκπρόθεσμες δηλώσεις (για δικαιώματα που μεταγράφηκαν πριν από 31/10/2019), συμπληρώνεται το έντυπο Δ1..

Ανακοίνωση για την πιστοποίηση εμπρόθεσμης προσέλευσης

Τέλος χρόνου για το Κτηματολόγιο  σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία στις 31/10.

Στις 31 Οκτώβρη λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δηλώνει κατηγορηματικά  ότι «καμία άλλη παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων δεν πρόκειται να δοθεί».

Άρχισε η διαδικασία πιστοποίησης της εμπρόθεσμης προσέλευσης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων και για την αποφυγή της πολύωρης αναμονής των στα Γραφεία Κτηματογράφησης, άρχισε η διαδικασία διαπίστωσης της «εμπρόθεσμης προσέλευσης», κατά την οποία σφραγίζεται η πρώτη σελίδα της δήλωσης  και ορίζεται  ημερομηνία υποβολής σε εύλογο χρόνο, μέχρι 20/12.

Ηλεκτρονική πιστοποίηση εμπρόθεσμης προσέλευσης

Δυνατότητα ηλεκτρονικής πιστοποίησης θα παρέχεται από 25/10 και από τον σύνδεσμο  https://www.ktimatologio.net/, με την οποία δηλώνεται επιθυμητή ημερομηνία υποβολής,  η οποία όμως θα οριστικοποιηθεί μετά την 4η/11/2019 και θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο.

Νέες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου

 • Δυνατότητα  θέασης των τεμαχίων της Κτηματογράφησης Καλλιατάκη με βάση των κωδικό από τον αλφαβητικό κτηματολογικό πίνακα του Γραφείου Κτηματογράφησης.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης αποσπάσματος
 • Αναζήτηση και θέαση αγροτεμαχίων των αναδασμών / διανομών  με βάση τον αριθμό τους και την οικεία Διοικητική Πράξη.

Προσπέλαση στις εν λόγω υπηρεσίες μπορείτε να έχετε από τον σύνδεσμο https://www.ktimatologio.net/stoicheia-gia-agnostou-thesis-geotemachia/