1. Συγκέντρωση Τίτλων / Συμπλήρωση Εντύπου Δήλωσης (Δ2)
 2. Εγγραφή – Απόκτηση κωδικού εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΚΧΑ Α.Ε.
 3. Προσεκτική ανάγνωση
  • Οδηγού συμπλήρωσης δηλώσεων
  • Οδηγού χρήσης ηλεκτρονικής υποβολής
 4. Εισαγωγή στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής*
 5. Καταχώρηση
  • Στοιχείων δικαιούχου
  • Γεωτεμαχίου (προαιρετικός εντοπισμός)
  • Κτηρίων / διαιρεμένων ιδιοκτησιών
  • Τίτλου (εκδότης, τίτλος, στοιχεία μεταγραφής)
  • Συνιδιοκτητών / γειτόνων
  • Εντοπισμός Ακινήτου (για συμπληρωματικές οδηγίες πατήστε εδώ)
 6. Υποβολή δήλωσης
 7. Πληρωμή τέλους με κάρτα
 8. Αποστολή δικαιολογητικών

* Χρησιμοποιείστε κατά προτίμηση τον Mozilla Firefox. Ο  internet Explorer  χρειάζεται ρυθμίσεις (βλ. Οδηγό χρήσης)