Στο προκαταρκτικό υπόβαθρο του Γραφείου Κτηματογράφησης απεικονίζονται τα όρια των αστικών περιοχών που καθορίστηκαν  με βάση τις αποφάσεις οριοθέτησης των οικισμών και τις αποφάσεις έγκρισης ρυμοτομικών – πολεοδομικών σχεδίων και προσαρμόστηκαν στην  υφιστάμενη κατάσταση.

Τα όρια αυτά αξιοποιούνται για την υπαγωγή των αγροτικών ακινήτων στην απαλλαγή καταβολής τέλους για τα πέραν των δύο δικαιωμάτων ανά Τοπική Κοινότητα.