Στο προκαταρκτικό υπόβαθρο του Γραφείου Κτηματογράφησης απεικονίζονται τα όρια των αστικών περιοχών που καθορίστηκαν  με βάση τις αποφάσεις οριοθέτησης των οικισμών και τις αποφάσεις έγκρισης ρυμοτομικών – πολεοδομικών σχεδίων και προσαρμόστηκαν στην  υφιστάμενη κατάσταση.

Τα όρια αυτά αξιοποιούνται για την υπαγωγή των αγροτικών ακινήτων στην απαλλαγή καταβολής τέλους για τα πέραν των δύο δικαιωμάτων κυριότητας ανά Τοπική Κοινότητα.