Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για τις Π.Ε. Φθιώτιδας & Ευρυτανίας.