Στοιχεία για αγνώστου θέσης γεωτεμάχια

Ιστορικά στοιχεία από Κτηματογράφηση του 1970

Πολλοί δικαιούχοι αγνοούν την θέση των αγροτεμαχίων που καλλιεργούσαν παλαιότερα οι πρόγονοι (δικαιοπάροχοι) τους.

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν Κτηματολογικούς  Πίνακες της εποχής του 1970 (Πίνακες Καλιατάκη), στους οποίους έχουν καταγραφεί τα στοιχεία των τότε καλλιεργητών ( Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο κλπ.).

Σημαντική επισήμανση

Η οριοθέτηση των τεμαχίων Καλιατάκη είναι προσεγγιστική και για την υποβολή δήλωσης είναι αναγκαία η σύνταξη σύγχρονου τοπογραφικού διαγράμματος.

Θέαση  των τεμαχίων Καλιατάκη

Τις θέσεις των  αγροτεμαχίων  Καλιατάκη μπορείτε να δείτε εδώ.

Η αναζήτηση γίνεται με τον κωδικό τεμαχίου που λαμβάνετε από τον πίνακα (πρώτη στήλη) που διατίθεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης με το άνοιγμα του πρώτου εικονιδίου – φακού στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης. Το δεύτερο εικονίδιο προσφέρει εντοπισμό  τεμαχίων Αναδασμών / Διανομών με τον α/α αυτών..

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι ένα σημείο,  κεντροβαρικό του τεμαχίου. Πολλά σημεία στο ίδιο πολύγωνο σημαίνει ότι το πολύγωνο είναι μεταγενέστερο  και περιλαμβάνει πολλά τεμάχια Καλιατάκη. Όπου υπάρχει ένα και μοναδικό σημείο το πολύγωνο αντιστοιχεί στο πολύγωνο Καλιατάκη.