Στοιχεία για αγνώστου θέσης γεωτεμάχια

Ιστορικά στοιχεία από Κτηματογράφηση του 1970

Πολλοί πολίτες, λόγω μακρόχρονης απουσίας τους από τα Χωριά τους, αγνοούν την θέση των αγροτεμαχίων που καλλιεργούσαν παλαιότερα οι πρόγονοι (δικαιοπάροχοι) τους. Ευτυχώς γι΄αυτούς,  το 1970 έγινε χαρτογράφηση των αγρoτεμαχίων και καταγραφή των τότε καλλιεργητών τους.

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν   Κτηματολογικούς  Πίνακες της εποχής αυτής, στους οποίες  έχουν καταγραφεί τα στοιχεία του ιστορικού  καλλιεργητή ( Επώνυμο, Όνομα, Παρώνυμο και ενδεχομένως Μητρώνυμο) και στοιχεία για τα ιστορικά αγροτεμάχια (Κωδικός, ΚΑΕΚ,   και ενδεχομένως Τοπωνύμιο και Εμβαδόν).

Τρόπος δήλωσης ιστορικών αγροτεμαχίων

Όσοι εντοπίσουν στους εν λόγω κτηματολογικούς πίνακες,  εγγραφές στο όνομά τους, μπορούν, αν δεν έχουν  τίτλους, να υποβάλλουν δήλωση χρησικτησίας με το σημερινό Ε9 και αναφορά στις  ιστορικές  εγγραφές.

Όσοι εντοπίσουν στους εν λόγω κτηματολογικούς πίνακες  εγγραφές στο όνομα δικαιοπαρόχων τους,  μπορούν να υποβάλλουν δήλωση κληρονομικού δικαιώματος χωρίς συμβόλαιο  αποδοχής κληρονομιάς (δείτε λεπτομερείς πληροφορίες εδώ –  https://www.ktimatologio.net/klironomies-chrisiktisies/) με τεκμηρίωση χρησικτησίας στο όνομα του θανόντος δικαοπαρόχου τους,  με βάση α) Την ιστορική  εγγραφή στον πίνακα  και β) Μία ένορκη βεβαίωση γνωστού ή συγγενούς.

Όσοι διαθέτουν τίτλους μπορούν να υποβάλλουν δήλωση αναφέροντας ως στοιχεία εντοπισμού την ιστορική εγγραφή. Προϋπόθεση αποτελεί η ταύτιση του τοπωνύμιου του τίτλου με αυτό της ιστορικής εγγραφής.

Τρόπος συμπλήρωσης δήλωσης ιστορικών αγροτεμαχίων

Σε  όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι δικαιούχοι αναγράφουν στο έντυπο της δήλωσης:

  • Στην περιοχή Β1 το τοπωνύμιο της ιστορικής εγγραφής (αν υπάρχει στον πίνακα)
  • Στο πεδίο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, στο τέλος της δεύτερης σελίδας του Φύλλου Ακινήτου της δήλωσης, την φράση: Πρόκειται για την ιστορική εγγραφή της  Κτηματογράφησης του 1970 για το αγροτεμάχιο με Κωδικό αριθμό ………………………………………… στο όνομα του ……………………………….
Τρόπος εντοπισμού και οριοθέτησης ιστορικών γεωτεμαχίων

Για τα παραπάνω γεωτεμάχια, με ιστορικό κτηματολογικό  αριθμό,  δεν απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία οριοθέτησης.

Θέαση  των τεμαχίων Καλιατάκη

Τις θέσεις των  αγροτεμαχίων  Καλιατάκη μπορείτε να δείτε εδώ.

Η αναζήτηση γίνεται με τον κωδικό τεμαχίου που λαμβάνετε από τον πίνακα (πρώτη στήλη) που διατίθεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης με το άνοιγμα του πρώτου εικονιδίου – φακού στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης. Το δεύτερο εικονίδιο προσφέρει εντοπισμό  τεμαχίων Αναδασμών / Διανομών με τον α/α αυτών..

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι ένα σημείο,  κεντροβαρικό του τεμαχίου. Πολλά σημεία στο ίδιο πολύγωνο σημαίνει ότι το πολύγωνο είναι μεταγενέστερο  και περιλαμβάνει πολλά τεμάχια Καλιατάκη. Όπου υπάρχει ένα και μοναδικό σημείο το πολύγωνο αντιστοιχεί στο πολύγωνο Καλιατάκη.