Για την εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθεί η ένταξη στο έργο στελεχών, τόσο επί τόπου όσο και στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα,  με τις παρακάτω ειδικότητες και προσόντα:

  • Μηχανικοί (Τοπογράφοι, Πολιτικοί και συναφείς ειδικότητες) με επιθυμητή εμπειρία σε σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματογραφήσεις.
  • Νομικοί με εμπειρία στο εμπράγματο δίκαιο, την συμπλήρωση δηλώσεων και την Κτηματογράφηση.
  • Απόφοιτοι λοιπών ειδικοτήτων με εμπειρία στο Κτηματολόγιο, στο ΟΣΔΕ, στη σάρωση εγγράφων και στην πληκτρολόγηση (με γνώση τυφλού συστήματος)

Τα στελέχη θα ενταχθούν στα Γραφεία Ενημέρωσης (ΓΕΝ) Αμφίκλειας- Ελάτειας και Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου καθώς και στα Γραφεία Κτηματογράφησης Λαμίας και Καρπενησίου.

Τα ΓΕΝ θα λειτουργήσουν μετά την έναρξη της συλλογής δηλώσεων για  6- 8 μήνες  περίπου.

Τα ΓΚ θα λειτουργήσουν την ίδια περίοδο με αυξημένη στελέχωση και πολύ μειωμένη στην συνέχεια.

Έμπειρα στην Κτηματογράφηση στελέχη μπορούν να συνεχίσουν την συνεργασία, πέραν της λειτουργίας των ΓΕΝ,  είτε επί τόπου είτε  στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο 513@geoapikonisis.gr