Για την παραλαβή των δηλώσεων στις μονάδες ενημέρωσης και τα γραφεία κτηματογράφησης, με πλήρες ωράριο (όπως στη  σχετική ανάρτηση),    ζητούνται:

  • Μηχανικοί (Τοπογράφοι, Πολιτικοί και συναφείς ειδικότητες) με επιθυμητή εμπειρία σε σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματογραφήσεις.
  • Νομικοί με εμπειρία στο εμπράγματο δίκαιο.
  • Καταχωρητές δεδομένων με γνώση τυφλού  συστήματος  για το ΓΚ Λαμίας

Ανάλογων προσόντων στελέχη ζητούνται και για την επεξεργασία των δηλώσεων / κτηματογράφηση στην έδρα της Κ/Ξ στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο 513@geoapikonisis.gr