Σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα

Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος προσδιορισμού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα (εξαρτημένο τοπογραφικό) που διαθέτει συντεταγμένες στο Εθνικό Προβολικό Σύστημα (ΕΓΣΑ 87) που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εφόσον υπάρχει τέτοιου είδους τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη εφόσον:

  • αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο οικείο συμβόλαιο
  • γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτίας κτήσης του ακινήτου
  • έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο
  • έχει υποβληθεί σε δημόσια αρχή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρμογής κλπ.).

Παλαιότερα τοπογραφικά διαγράμματα συντεταγμένα στο προβολικό σύστημα Hatt  είναι επίσης κατάλληλα για την οριοθέτηση γεωτεμαχίων.

Γεωτεμάχια διοικητικών  πράξεων

Στις περιοχές με  διοικητική πράξη (π.χ. διανομή, αναδασμός ή πράξη εφαρμογής) είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθμού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου, όπως αναφέρεται στην πράξη.

Γεωτεμάχια εκτός διοικητικών πράξεων

Στις εκτός διοικητικών πράξεων περιοχές το ακίνητο μπορεί να εντοπιστεί και να οριοθετηθεί με την χρήση της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», που παρέχεται δωρεάν από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Από την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς, επιλέγοντας Νοµό και ΟΤΑ, να περιηγηθεί στον ψηφιακό χάρτη της περιοχής που τον ενδιαφέρει και:

  • να εντοπίσει το ακίνητό του
  • να σχεδιάσει στον χάρτη τα όριά του
  • να μετρήσει τις διαστάσεις και το εμβαδόν του και
  • να εκτυπώσει την εικόνα για να την υποβάλει υπογραμμένη μαζί µε τη δήλωσή του.

Προϋπόθεση για την επιτυχή οριοθέτηση με τον τρόπο αυτό είναι η  ύπαρξη και αναγνώριση των ορίων του γεωτεμαχίου επί της  οθόνης.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών.

Γεωτεμάχια δηλωμένα στο ΟΣΔΕ (LPIS)

Τα δηλωμένα στο ΟΣΔΕ γεωτεμάχια μπορούν να δηλωθούν με βάση το αντίγραφο της αίτησης ενίσχυσης του 2017. Επισημαίνεται ότι στο ΟΣΔΕ δηλώνονται οι επιλέξιμες καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι οποίες είναι συνήθως υποσύνολο των γεωτεμαχίων, χωρίς να αποκλείεται και το αντίθετο. Στην περίπτωση αυτή τυχόν σφάλματα οριοθέτησης στο ΟΣΔΕ θα κληρονομηθούν στο Κτηματολόγιο. Μελλοντική διόρθωση των σφαλμάτων θα απαιτήσει χρόνο και δικαστικές δαπάνες.

Γεωτεμάχια στην Κτηματογράφηση  Καλιατάκη

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 εκπονήθηκε κτηματογράφηση στην πλειοψηφία των ΟΤΑ της περιοχής μελέτης. Η οριοθέτηση των γεωτεμαχίων έγινε επί μεγεθυμένων αεροφωτογραφιών κλίμακας περίπου 1/5.000. Παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια της μεθόδου υπολείπεται των απαιτήσεων της σημερινής κτηματογράφησης,  η χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων είναι αναντικατάστατη για τις περιοχές των εγκαταλειμμένων  γεωργικών γαιών της  Ευρυτανίας  και των   ορεινών  περιοχών της Φθιώτιδας.

Αντίγραφα των πινάκων φερομένων ιδιοκτητών της εν λόγω εργασίας έχουν διανεμηθεί σε  Δήμους – Προέδρους  Τοπικών Κοινοτήτων (Καρπενησίου, κλπ.)  για να τους συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι. Οι τελευταίοι έχουν την δυνατότητα, από τα αναγραφόμενα ονόματα συγγενών τους και  τοπωνύμια,  να εντοπίσουν τα γεωτεμάχια των δικαιοπαρόχων τους και να προσκομίσουν στο ΓΚ, κατά την υποβολή της δήλωσης, τους κτηματολογικούς  αριθμούς (τον  11ψήφιο κωδικό της πρώτης στήλης του πίνακα)  αυτών.