Τα μη αναφερόμενα σε οριοθετημένα  γεωτεμάχια δικαιώματα δεν εντάσσονται στο Κτηματολόγιο.

Για  τον λόγο αυτό, μαζί με την δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά  ένα από τα παρακάτω στοιχεία, ή συνδυασμός αυτών.

  • Το προσαρτώμενο στο συμβόλαιο τοπογραφικό διάγραμμα (υποχρεωτικά)
  • Σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ
  • Συντεταγμένες κέντρου γεωτεμαχίου από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης
  • Απόσπασμα από την  υπηρεσία θέασης της ΕΚΧΑ  ή από το Google
  • Πίνακας συντεταγμένων κορυφών γεωτεμαχίου
  • Στοιχεία με χρήση της  εφαρμογής  telektima

Εκτός από τα τοπογραφικά διαγράμματα, τα λοιπά στοιχεία υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τους δηλούντες.

Σε  κάθε περίπτωση, με  τα υποβαλλόμενα στοιχεία σε συνδυασμό με τα περιεχόμενα της πρόχειρης κτηματογράφησης, θα πρέπει να  διασφαλίζεται η ακριβής οριοθέτηση του γεωτεμαχίου.