Τα μη αναφερόμενα σε οριοθετημένα  γεωτεμάχια δικαιώματα δεν εντάσσονται στο Κτηματολόγιο.

Για  τον λόγο αυτό, μαζί με την δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά  ένα από τα παρακάτω στοιχεία, ή συνδυασμός αυτών.

  • Το προσαρτώμενο στο συμβόλαιο τοπογραφικό διάγραμμα (υποχρεωτικά)
  • Σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ

Σε  κάθε περίπτωση, με  τα υποβαλλόμενα στοιχεία σε συνδυασμό με τα περιεχόμενα της πρόχειρης κτηματογράφησης, θα πρέπει να  διασφαλίζεται η ακριβής οριοθέτηση του γεωτεμαχίου.