Τα μη οριοθετημένα  γεωτεμάχια δεν εντάσσονται στο Κτηματολόγιο.

Για  τον λόγο αυτό, μαζί με την δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά  ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

  • Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα
  • Απόσπασμα από την  υπηρεσία θέασης της ΕΚΧΑ  ή από το Google
  • Πίνακας συντεταγμένων κορυφών γεωταμαχίου
  • Στοιχεία με χρήση της  εφαρμογής  telektima

Εκτός από τα τοπογραφικά διαγράμματα, τα λοιπά στοιχεία υποβάλλονται υπογεγραμμένα αό τους δηλούντες.