Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις με πιστοποίηση εμπρόθεσμης προσέλευσης.

Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων που έλαβαν πιστοποίηση εμπρόθεσμης προσέλευσης, μέχρι 31/10/2019, λήγει στο τέλος του μηνός.

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης, παραλαμβάνονται παράλληλα εκπρόθεσμες δηλώσεις που αφορούν δικαιώματα που προυπήρχαν της 31η/10/2019.

Μέτρα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις (κλιμάκωση προστίμου, κλπ.) αναμένεται να ανακοινωθούν, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων, τον ερχόμενο μήνα.

Εν τω μεταξύ τρέχουν οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των υποβληθέντων στοιχείων και την κατάρτιση της κτηματολογικής βάσης της ανάρτησης, μετά την δημοσιοποίηση της οποίας, τυχόν σφάλματα διιορθώνονται μόνο με την υποβολή ενστάσεων.