Οι πολίτες εξυπηρετούνται:

  1. Από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  2. Στα Γραφεία Κτηματογράφησης (ΓΚ). Πατήστε εδώ για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας