Οι πολίτες εξυπηρετούνται:

  1. Από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  2. Στα Γραφεία Κτηματογράφησης
  3. Στο help desk , τηλ. {…} για τηλεφωνική ενημέρωση και βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης