Οι πολίτες εξυπηρετούνται:

  1. Από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  2. Στα Γραφεία Κτηματογράφησης (ΓΚ) και τις Μονάδες Ενημέρωσης (ΜΕ). Πατήστε εδώ για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας