Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 Α του ν. 22308/1996, θα:

  • Εξετασθούν οι αιτήσεις, θα συνταχθεί για κάθε μια από αυτές Έκθεση που θα αναρτηθεί στο ktimatologio.gov.gr
  • Ενημερωθούν οι αιτούντες για την ανάρτηση, θα κληθούν να λάβουν γνώση και να δηλώσουν την τυχόν διαφωνία τους με το περιεχόμενο των Εκθέσεων
  • Ενημερωθούν από τους αιτούντες διορθώσεις οι θιγόμενοι
  • Υποβάλλουν οι θιγόμενοι τις απόψεις τους επί των Εκθέσεων
  • Διαβιβασθούν οι φάκελοι με τα στοιχεία των αιτήσεων και των απόψεων των θιγόμενων στις επιτροπές εξέτασης ενστάσεων
  • Διενεργηθούν οι πρώτες εγγραφές, σημείο μετάβασης από την φάση της Κτηματογράφησης στη φάση της λειτουργίας του Κτηματολογίου.