Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (με τέλος 5  ευρώ)
  • Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος (ατελώς)
  • Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων (ατελώς)

Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων υποβάλλεται όταν το σχετικό αίτημα επιφέρει μεταβολές σε αναρτημένα δικαιώματα π.χ.:

  • Μερικός ή ολικός εκτοπισμός τρίτου
  • Αλλοίωση είδους / ποσοστού δικαιώματος
  • Εντοπισμός ανεντόπιστου
  • Διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων εκτός ορίων (κατά θέση, σχήμα και εμβαδό) συμβατότητας

Πρόδηλα σφάλματα είναι τα σφάλματα που αφορούν εκ παραδρομής καταχωρήσεις στοιχείων που αναγράφονται σε ήδη προσκομισθέντα στοιχεία (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας). Αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, η αποδοχή των οποίων εκτοπίζει δικαιώματα τρίτων απορρίπτονται.

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι ενδεικτικά:

  • Το πιστοποιητκό μεταγαραφής
  • Η ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Η μεταγεγραμμένη πριν από 16/1/2023 πράξη αποδοχής κληρονομιάς
Έντυπα Αιτήσεων και δηλώσεων μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ