Έναρξη υποβολής δηλώσεων: 17-12-2018

Λήξη προθεσμίας για κατοίκους Εσωτερικού: 18-03-2019

Λήξη προθεσμίας για κατοίκους Εξωτερικού: 17-06-2019