Κατά ανεπίσημες  πληροφορίες η  έναρξη της περιόδου υποβολής δηλώσεων τοποθετείται  προς το τέλος Νοέμβρη