• Μάης 25.2020

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΗΓΡΑΦΗΣΗΣ

  Στα Γραφεία Κτηματογράφησης Φθιώτιδας και Ευρυτανίας παραλαμβάνονται εκπρόθεσμες δηλώσεις.

  Παραλαμβάνονται επίσης αιτήσεις κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων (νέα τοπογρφαικά διαγράμματα, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, κλπ.)  καθώς και αιτήσεις αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας (email  για καθιέρωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, κλπ.).

 • Οκτώβριος 3.2019

ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ  ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Δείτε της ανακοίνωση στο http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=543

 • Σεπτέμβριος 13,2019

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ, η  καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων μετατίθεται για 31/10/2019.

 • Σεπτέμβριος 11, 2019

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ 16/9

Από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης  υπενθυμίζεται ότι στις 16/9 λήγει η εννιάμηνη περίοδος υποβολής δηλώσεων για τις Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι πολίτες να προσέλθουν και να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, αποφεύγοντας τις συνέπειες της εκπρόθεσμης υποβολής.

Σε περίπτωση εκκρεμοτήτων του φακέλου της δήλωσης, τα Γραφεία Κτηματογράφησης θα εξετάσουν την δυνατότητα διευκόλυνσης των προσερχόμενων να τακτοποιήσουν το ζήτημα ή να διασφαλίσουν το εμπρόθεσμο της υποβολής της δήλωσης, για την κατοχύρωση του οποίου θα χρειαστεί αντίγραφο της πρώτης σελίδας της δήλωσης.

 • Ιούνης 24, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 15/9/2019

Με Υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2245 B /10/06/2019, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων κατοίκων εσωτερικού μέχρι 15/9/2019.

Η προθεσμία υποβολής για κατοίκους εξωτερικού έχει επίσης παραταθεί, με απόφαση του Φορέα, μέχρι 17/9/2019.

 • Ιούνης 03, 2019

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 18/6

Με αφορμή την παρατηρούμενη κάμψη του ρυθμού υποβολής δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου στις Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, από το οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Με την δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 78 Α΄24-5-2019 σχετική διάταξη, παρέχεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.
Η ψήφιση της ως άνω διάταξης δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση και αυτόματη εφαρμογή της, και μάλιστα πριν την λήξη της τρέχουσας προθεσμίας, διότι απαιτείται αφ’ ενός η έκδοση Υπουργικής απόφασης και η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ και αφ’ ετέρου, λόγω ανατροπής του συμβατικού πλαισίου, απαιτείται νέα νομοθετική ρύθμιση, ενδεχόμενο διόλου πιθανό στην υπό εξέλιξη προεκλογική περίοδο.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε τους πολίτες να μην επαναπαύονται σε αστήρικτες φήμες και να προσέλθουν για να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους άμεσα και όχι τις τελευταίες μέρες.
Για διευκόλυνση εκείνων των πολιτών που, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, δεν θα έχουν συγκεντρώσει πριν την καταληκτική ημερομηνία τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής της εμπρόθεσμης προσέλευσης τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης και καθορισμού ραντεβού για την υποβολή της δήλωσης, σε εύλογο χρόνο, μετά την καταληκτική προθεσμία (18/06).

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις με ελλείψεις όσων προσέλθουν αυτές τις μέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία, θα σφραγισθούν με την ημερομηνία του ραντεβού για να διασφαλιστεί το εμπρόθεσμο της υποβολής των.
Απαραίτητα στοιχεία για την χορήγηση του εμπροθέσμου της προσέλευσης είναι η προσκόμιση συμπληρωμένης της 1ης σελίδας δήλωσης (πρωτότυπο και απλό φωτοαντίγραφο), αποδεικτικού ΑΦΜ και Δελτίου Ταυτότητας (απλά φωτοαναντίγραφα). Σε περίπτωση προσκόμισης της δήλωσης από τρίτο απαιτείται και η σχετική απλή εξουσιοδότηση (έντυπο από το https://www.ktimatologio.net/odigies-entypa-ypodeigmata/ ).

 •  Απρίλης 30, 2019

Με ανακοίνωση του Φορέα παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού μέχρι 18-06-2019.

Με την πράξη της αυτή η Διοίκηση εξαντλεί τις από το νόμο παρεχόμενες  δυνατότητες  παράτασης της περιόδου υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού.

 • Μάρτης 15, 2019

Με ανακοίνωση του Φορέα παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού μέχρι 03-05-2019.

 • Δεκέμβρης 3, 2018

Έναρξη υποβολής δηλώσεων: 17-12-2018

Λήξη προθεσμίας για κατοίκους Εσωτερικού: 18-03-2019

Λήξη προθεσμίας για κατοίκους Εξωτερικού: 18-06-2019