Έναρξη υποβολής δηλώσεων: 17-12-2018

Λήξη προθεσμίας για κατοίκους Εσωτερικού: 03-05-2019

Λήξη προθεσμίας για κατοίκους Εξωτερικού: 18-06-2019