1

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ 1

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία, 22313-51032

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χορηγείται άμεσα σε πρώτου βαθμού συγγενείς.

Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται κατόπιν απόδειξης έννομου συμφέροντος με την προσκόμιση των κατά περίπτωση απαραίτητων εγγράφων (π.χ. τίτλος που αναφέρεται ο εκλιπών ως επικαρπωτής και ο αιτών την ληξιαρχική πράξη θανάτου ως ψιλός κύριος).

ΕΚΔΟΤΗΣ 2

ΚΕΠ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Λεωνίδου 9-11, Λαμία, 22313-51032

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Εκδίδεται σε περίπου 3 εργάσιμες μέρες.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας του αιτούντα και στοιχεία του θανόντος (πχ ημερομηνία θανάτου, ονοματεπώνυμο γονέων κλπ).

2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χορηγείται σε εύλογο χρονικό διάστημα πάντα σε συνάρτηση με την παλαιότητα της ημερομηνίας του θανάτου.

Απαραίτητα έγγραφα: Ταυτότητα του αιτούντα και Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του θανόντος.

3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ / ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Καποδιστρίου 10 Λαμία,

Ειρηνοδικείο 22310-36979, Πρωτοδικείο 22310-30118

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά αυτά για θανάτους μετά από την 1-3-2013 εκδίδονται μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν από την 1-3-2013 εκδίδονται ΚΑΙ από το Πρωτοδικείο. Για την υποβολή δήλωσης στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται η συνυποβολή πιστοποιητικών ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ δικαστήρια (Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο).

Απαραίτητα έγγραφα όταν δεν υπάρχει διαθήκη:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομουμένου και Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.

Απαραίτητα έγγραφα όταν υπάρχει διαθήκη: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομουμένου.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για έντυπα αιτήσεων του Ειρηνοδικείου πατήστε εδώ

Σε κάθε αίτηση του Ειρηνοδικείου απαιτείται μεγαρόσημο αξίας 3 Ευρώ.

Για έντυπα αιτήσεων του Πρωτοδικείου πατήστε εδώ

Σε κάθε αίτηση του Πρωτοδικείου απαιτείται μεγαρόσημο αξίας 4 Ευρώ.

Για κάθε Πιστοποιητικό απαιτείται μεγαρόσημο αξίας 2 Ευρώ