Λήξη Προθεσμίας στις 18/06/2019 – Μη χορήγηση παράτασης για τους κατοίκους εσωτερικού

Με αφορμή την παρατηρούμενη κάμψη του ρυθμού  υποβολής δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου στις  Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, από το οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

  • Με την δημοσιευθείσα στο  ΦΕΚ 78 Α΄24-5-2019 σχετική διάταξη,  παρέχεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  η δυνατότητα  παράτασης της  προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών.
  • Η ψήφιση της ως άνω διάταξης δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση και αυτόματη εφαρμογή της,  και μάλιστα πριν την λήξη της τρέχουσας προθεσμίας, διότι απαιτείται  αφ’ ενός η έκδοση Υπουργικής απόφασης και η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ και αφ’ ετέρου, λόγω ανατροπής του συμβατικού πλαισίου, νέα νομοθετική ρύθμιση, ενδεχόμενο διόλου πιθανό στην υπό εξέλιξη προεκλογική περίοδο.
  • Για τους λόγους αυτούς καλούμε τους πολίτες να μην  επαναπαύονται σε υφέρπουσες φήμες και να προσέλθουν για  να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους άμεσα και όχι τις τελευταίες μέρες.
  • Για διευκόλυνση εκείνων των πολιτών που, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών,  δεν θα έχουν  συγκεντρώσει τα απαραίτητα  δικαιολογητικά,  θα δοθεί η δυνατότητα καταγραφής της  εμπρόθεσμης προσέλευσης τους  και θα  καθορισθεί ραντεβού για την υποβολή της δήλωσης σε εύλογο χρόνο, μετά την καταληκτική προθεσμία.
  • Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις όσων προσέλθουν πριν την καταληκτική ημερομηνία  με ελλιπείς φακέλους,  θα σφραγισθούν με την ημερομηνία του ραντεβού για να διασφαλιστεί  το εμπρόθεσμο της υποβολής των.

 

Προαιρετικό το Πιστοποιητικό Μεταγραφής

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο και με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, υπενθυμίζεται  ότι η προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής κατά την υποβολή των δηλώσεων είναι προαιρετική, συνεπώς η έλλειψή του, δεν κωλύει την καταχώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο προσκομιστούν τα πιστοποιητικά μεταγραφής, θα παραλαμβάνονται από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, μέσω των αιτήσεων συμπληρωματικών στοιχείων.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ

Την Τρίτη 12/3/2019 προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας γραφείου για την παραλαβή δηλώσεων των Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου.

Ωράριο Λειτουργίας:

Καθημερινές:  08:00 – 16:00

Τετάρτη:          08:00 – 20:00

Ειδικά Θέματα

1. Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων δήλωσης (στοιχεία εντοπισμού, τίτλοι, κλπ. έγγραφα)

Η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων δήλωσης διενεργείται πλέον ηλεκτρονικά με την συνυποβολή σχετικής αίτησης, το έντυπο της οποίας διατίθεται από τον σύνδεσμο https://www.ktimatologio.net/odigies-entypa-ypodeigmata/

Τα  έγγραφα (συμβόλαια, κλπ.) υποβάλλονται σε ενιαία αρχεία σάρωσης (ένα για κάθε έγγραφο), ως πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων, ήτοι όλες και ακέραιες οι σελίδες των και με τη σειρά τους στο έγγραφο.

Τα  τοπογραφικά διαγράμματα  υποβάλλονται  σε ενιαίο αρχείο, σαρωμένα σε σαρωτή και όχι τεμαχισμένα ή φωτογραφίες από κινητό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Διευκρινίζεται ότι δικαιώματα που υποβλήθηκαν χωρίς στοιχεία εντοπισμού και οριοθέτησης δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες της ανάρτησης και τις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφορα στοιχεία οριοθέτησης αποτελούν κατά σειρά αξιοπιστίας: Σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ, απόσπασμα θέασης (για τεμάχια με σαφώς φωτοερμηνευόμενα όρια), προσαρτώμενο στο συμβόλαιο τοπογραφικό διάγραμμα (με αναγνωρίσιμες στους ορθοφωτοχάρτες κορυφές).

2. Προαιρετικό το πιστοποιητικό μεταγραφής κατά την υποβολή δήλωσης

Σύμφωνα με ειδική  οδηγία του Φορέα η προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής κατά την υποβολή δήλωσης είναι προαιρετική.

3. Δηλώσεις μελών Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών

Δηλώσεις μελών Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών

4. Τοπογραφικά Διαγράμματα καθέτων ιδιοκτησιών

Στα τοπογραφικά διαγράμματα των γεωτεμαχίων στα οποία έχει συσταθεί κάθετη απεικονίζεται το συνολικό γεωτεμάχιο και  όχι μόνο το δηλούμενο τμήμα της καθέτου.

5. Ρυμοτομούμενα τμήματα

Ρυμοτομούμενα οικόπεδα,  για τα οποία δεν έχει συνταχθεί πράξη αναλογισμού, απεικονίζονται  στα Τοπογραφικά συνολικά (μαζί με τα ρυμοτομούμενα τμήματα).

Σε περίπτωση παραχώρησης τμήματος σε κοινή χρήση,  με συμβολαιογραφική πράξη, ή οικειοθελούς μετακίνησης υλοποιημένου ορίου, απεικονίζεται το τελικό οικόπεδο.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης αλλάζει !

Ενημέρωση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο:

Από την Δευτέρα 4/2/2019 θα είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για το Κτηματολόγιο. Παρακαλείσθε να οριστικοποιήσετε τυχόν εκκρεμείς δηλώσεις σας, διότι με την έκδοση της νέας εφαρμογής δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους και θα πρέπει να συμπληρωθούν ξανά από την αρχή.

Η νέα εφαρμογή:

  • Είναι περισσότερο φιλική στον χρήστη.
  • Είναι πλήρως συμβατή με όλους τους σύγχρονους browsers.
  • Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των κωδικών taxisnet.
  • Παρέχει πολλούς τρόπους για τον προσδιορισμό της θέσης της ιδιοκτησίας σας, καθώς ο εντοπισμός είναι πλέον υποχρεωτικός.
  • Δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων διαφόρων τύπων (tiff, jpeg, pdf), καθώς καταργείται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων.​

28-1-2019 – Λειτουργία Μονάδων Ενημέρωσης

Από τις 16/1/2019 έχουν τεθεί σε λειτουργία Μονάδες Ενημέρωσης στις έδρες των Καλλικρατικών Δήμων της μελέτης για παροχή πληροφοριών και παραλαβή Εμπρόθεσμων Δηλώσεων Ιδιοκτησίας.

Το ωράριο λειτουργίας των ΜΕ είναι Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 15:00.