Κτηματολόγιο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο στις Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Προαιρετικό το Πιστοποιητικό Μεταγραφής

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο και με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, υπενθυμίζεται  ότι η προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής κατά την υποβολή των δηλώσεων είναι προαιρετική, συνεπώς η έλλειψή του, δεν κωλύει την καταχώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο προσκομιστούν τα πιστοποιητικά μεταγραφής, θα παραλαμβάνονται από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, μέσω των αιτήσεων συμπληρωματικών στοιχείων.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ

Την Τρίτη 12/3/2019 προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας γραφείου για την παραλαβή δηλώσεων των Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου.

Ωράριο Λειτουργίας:

Καθημερινές:  08:00 – 16:00

Τετάρτη:          08:00 – 20:00

Δηλώσεις μελών Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών

Δηλώσεις μελών Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών

Νέα έγγραφα Χρησικτησίας
 1. Αντίγραφα Ε9 παρελθόντων ετών με ημερομηνία   στην επικεφαλίδα του εγγράφου, χωρίς ημερομηνία και υπογραφή παραλήπτη,  είναι αποδεκτά ως έγγραφα θεμελίωση χρησικτησίας.
 2. Ε9 του 1997 και του 2018 είναι επαρκή γα  θεμελίωση χρησικτησίας
 3. Πράξεις Εμφάνισης και Δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου με την οποία δυο μάρτυρες βεβαιώνουν για λογαριασμό του δηλούντα την 20ετή νομή και κατοχή επί ακινήτου, οι οποίες και καταχωρούνται ως Ε.Χ. / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΙΔΙΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ (doc_type 63) γίνονται αποδεκτές ως έγγραφα χρησικτησίας
 4. Ένορκες Βεβαιώσεις οποιασδήποτε χρονολογίας (ακόμα και κατά τη διάρκεια συλλογής δηλώσεων) είναι  αποδεκτές για τη θεμελίωση χρησικτησίας
 5. Ένορκες βεβαιώσεις που βεβαιώνουν 20ετή νομή στο πρόσωπο θανόντα είναι αποδεκτές για να τεκμηριώσουν χρησικτησία στο πρόσωπο του θανόντα προκειμένου να υποβληθεί  δήλωση  χωρίς αποδοχή κληρονομιάς.
 6. Η αναγραφή  των στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο) στους Κτηματολογικούς Πίνακες Καλιατάκη αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης 20ετούς τουλάχιστον νομής, αρκεί να προκύπτει ο συσχετισμός με το ακίνητο.

 

Τοπογραφικά Διαγράμματα καθέτων ιδιοκτησιών

Στα τοπογραφικά διαγράμματα των γεωτεμαχίων στα οποία έχει συσταθεί κάθετη απεικονίζεται το συνολικό γεωτεμάχιο και  όχι μόνο το δηλούμενο τμήμα της καθέτου.

Ρυμοτομούμενα τμήματα

Ρυμοτομούμενα οικόπεδα,  για τα οποία δεν έχει συνταχθεί πράξη αναλογισμού, συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης σε κοινή χρήση ή οικειοθελής μετακίνηση υλοποιημένου ορίου, απεικονίζονται  συνολικά (μαζί με τα ρυμοτομούμενα τμήματα).

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης αλλάζει !

Ενημέρωση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο:

Από την Δευτέρα 4/2/2019 θα είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για το Κτηματολόγιο. Παρακαλείσθε να οριστικοποιήσετε τυχόν εκκρεμείς δηλώσεις σας, διότι με την έκδοση της νέας εφαρμογής δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους και θα πρέπει να συμπληρωθούν ξανά από την αρχή.

Η νέα εφαρμογή:

 • Είναι περισσότερο φιλική στον χρήστη.
 • Είναι πλήρως συμβατή με όλους τους σύγχρονους browsers.
 • Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των κωδικών taxisnet.
 • Παρέχει πολλούς τρόπους για τον προσδιορισμό της θέσης της ιδιοκτησίας σας, καθώς ο εντοπισμός είναι πλέον υποχρεωτικός.
 • Δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων διαφόρων τύπων (tiff, jpeg, pdf), καθώς καταργείται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων.​

28-1-2019 – Λειτουργία Μονάδων Ενημέρωσης

Από τις 16/1/2019 έχουν τεθεί σε λειτουργία Μονάδες Ενημέρωσης στις έδρες των Καλλικρατικών Δήμων της μελέτης για παροχή πληροφοριών και παραλαβή Εμπρόθεσμων Δηλώσεων Ιδιοκτησίας.

Το ωράριο λειτουργίας των ΜΕ είναι Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 15:00.

29/11/2018 – Ημερίδα για την Κτηματογράφηση στην Λαμία

Από το Τεχνικό Επιμελητηριο Ελλάδας  / Τμήμα Ανατολικής Στερεάς  και τον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας διοργανώσετα την  Πέμπτη,  29/11, στις 18.00,  ημερίδα με θέμα Τεχνικά και  Νομικά ζητήματα της Κτηματογράφησης