Για την διευκόλυνση  του εντοπισμού και της οριοθέτησης των γεωτεμαχίων κατά την υποβολή δηλώσεων, το Γραφείο Κτηματογράφησης έχει συντάξει το προκαταρκτικό υπόβαθρο στο οποίο, εκτός των άλλων απεικονίζονται τα γεωτεμάχια,  όπως αυτά προέκυψαν από:

  • Αγροτικές Διανομές, Αναδασμούς, Διανομές Συνοικισμών, Πράξεις Εφαρμογής
  • Απαλλοτριώσεις και Καθορισμούς Αιγιαλών (οριστικών και προκαταρκτικού)
  • ΟΣΔΕ και Ελαιοκομικό Μητρώο
  • Κτηματογραφήσεις για Αναδασμούς
  • Κτηματογράφηση Καλιατάκη ( οριοθέτηση επί Α/Φ  και καταγραφή φερομένων του 1970)
  • Φωτοερμηνεία χαρτογραφικού υποβάθρου (LSO25)
  • Εργασίες Πεδίου  στις οικιστικές περιοχές (τοπογραφικές αποτυπώσεις ή αεροφωτογραφήσεις με drones)

Πρόκειται για ψηφιακό χάρτη προσωρινής οριοθέτησης γεωτεμαχίων,  ο οποίος, μαζί με τους διαθέσιμους πίνακες φερομένων,  θα αξιοποιηθεί για τον κατ’ αρχήν  εντοπισμό. Οι πληροφορίες του  θεωρούνται ενδεικτικές  και θα οριστικοποιηθούν με βάση τα στοιχεία που θα προσκομιστούν με τις δηλώσεις (τοπογραφικά διαγράμματα, συμβόλαια, κλπ.)