Τέλος χρόνου για το Κτηματολόγιο  σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία στις 31/10.

Στις 31 Οκτώβρη λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δηλώνει κατηγορηματικά  ότι «καμία άλλη παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων δεν πρόκειται να δοθεί».

Άρχισε η διαδικασία πιστοποίησης της εμπρόθεσμης προσέλευσης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων και για την αποφυγή της πολύωρης αναμονής των στα Γραφεία Κτηματογράφησης, άρχισε η διαδικασία διαπίστωσης της «εμπρόθεσμης προσέλευσης», κατά την οποία σφραγίζεται η πρώτη σελίδα της δήλωσης  και ορίζεται  ημερομηνία υποβολής σε εύλογο χρόνο, μέχρι 20/12.

Ηλεκτρονική πιστοποίηση εμπρόθεσμης προσέλευσης

Δυνατότητα ηλεκτρονικής πιστοποίησης θα παρέχεται από 25/10 και από τον σύνδεσμο  https://www.ktimatologio.net/, με την οποία δηλώνεται επιθυμητή ημερομηνία υποβολής,  η οποία όμως θα οριστικοποιηθεί μετά την 4η/11/2019 και θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο.