Οι δηλώσεις υποβάλλονται ανά Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκουν τα ακίνητα.

Στο προκαταρκτικό  υπόβαθρο του Γραφείου Κτηματογράφησης απεικονίζονται τα όρια των ΟΤΑ, όπως προέκυψαν από τα προκαταρκτικά όρια της ΕΛΣΤΑΤ, μετά από την εφαρμογή των αποφάσεων καθορισμού ορίων και την προσαρμογή τους στα γεωμορφολογικά και τεχνητά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα όρια μπορείτε να δείτε εδώ