Οι δηλώσεις υποβάλλονται ανά Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκουν τα ακίνητα.

Στον ψηφιακό χάρτη της κτηματογράφησης απεικονίζονται τα όρια των ΟΤΑ, όπως προέκυψαν από τα προκαταρκτικά όρια της ΕΛΣΤΑΤ, μετά από την εφαρμογή των αποφάσεων καθορισμού ορίων και την προσαρμογή τους στα γεωμορφολογικά και τεχνητά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα όρια των ΟΤΑ μπορείτε να δείτε εδώ

Στον ψηφιακό χάρτη της κτηματογράφησης απεικονίζονται τα όρια των αστικών περιοχών που καθορίστηκαν με βάση τις αποφάσεις οριοθέτησης των οικισμών και τις αποφάσεις έγκρισης ρυμοτομικών – πολεοδομικών σχεδίων και προσαρμόστηκαν στην  υφιστάμενη κατάσταση.

Τα όρια αυτά αξιοποιούνται για την υπαγωγή των αγροτικών ακινήτων στην απαλλαγή καταβολής τέλους για τα πέραν των δύο δικαιωμάτων κυριότητας ανά Τοπική Κοινότητα.