Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης γίνεται με την είσοσο στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης στο Κτηματολόγιο με τους κωδικούς taxisnet. Ο λογαριασμός σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι προσωπικός. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση για άλλα πρόσωπα με το δικό σας λογαριασμό.

Η οριοθέτηση των δηλούμενων ακινήτων είναι υποχρεωτική  και πραγματοποιείται με την χρήση πολλών σύγχρονων εργαλείων (δυνατότητα αναζήτησης μέσω: συντεταγμένων, σημείων ενδιαφέροντος, οδών, τοπωνυμίων, οικισμών, κωδικών τεμαχίων αναδασμών/διανομών, φόρτωσης αρχείων dxf, asci, εφαρμογής κινητού τηλεφώνου κλπ).

Η υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής και προηγείται της διαδικασίας της πληρωμής. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου είναι 40 Mb. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι pdf, tiff, jpg. Δεν είναι δυνατή η ταχυδρομική αποστολή εγγράφων.

ΟΛΑ τα έγγραφα  πρέπει να είναι σαρωμένα σε σαρωτή και όχι φωτογραφημένα με το κινητό  τηλέφωνο. Επιπλέον θα πρέπει να αποστέλλονται σε ενιαίο αρχείο (ένα αρχείο τοπογραφικού διαγράμματος, ένα αρχείο το κάθε συμβόλαιο) και όχι τμηματικά.

Αφού ολοκληρώσετε τη δήλωσή σας μπορείτε να πληρώσετε το αντίστοιχο τέλος κτηματογράφησης, μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Για την είσοδό σας στην  Υπηρεσία Ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης στο Κτηματολόγιο, δείτε τη παρακάτω οδηγία και  πατήστε εδώ

02/04/2019. Οδηγία εντοπισμού και οριοθέτησης  γεωτεμαχίων  στην ΕΗΥΔ

Στη νέα Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης (ΥΗΥΔ) έχουν ενσωματωθεί:

  • Το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο (ορθοφωτοχάρτες λήψης 2015-2016 και διακριτικής ικανότητας 25,0 εκ.) χωρίς ορθοδιόρθωση κτιρίων, γεγονός που δεν αποκλείει  την εσφαλμένη απεικόνιση του περιγράμματος αυτών. Το υπόβαθρο αυτό διαφέρει από το υπόβαθρο της εφαρμογής θέασης της ΕΚΧΑ (διακριτική ικανότητα 50,0 εκ.,  χρονολογία λήψης  2006).
  • Τα όρια των ΟΤΑ και των αστικών περιοχών
  • Τα περιγράμματα γεωτεμαχίων
Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης

Για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης είναι διαθέσιμο για εκτύπωση από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ , εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για την ενημέρωση τους ότι το εν λόγω αποδεικτικό είναι διαθέσιμο, οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Κτηματογράφησης.