Εισαγωγή

Η είσοδος στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης στο Κτηματολόγιο γίνεται με τους κωδικούς taxisnet. Ο λογαριασμός σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι προσωπικός. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση για άλλα πρόσωπα με το δικό σας λογαριασμό.

Η οριοθέτηση των δηλούμενων ακινήτων είναι υποχρεωτική  και πραγματοποιείται με την χρήση πολλών σύγχρονων εργαλείων (δυνατότητα αναζήτησης μέσω: συντεταγμένων, σημείων ενδιαφέροντος, οδών, τοπωνυμίων, οικισμών, κωδικών τεμαχίων αναδασμών/διανομών, φόρτωσης αρχείων dxf, asci, εφαρμογής κινητού τηλεφώνου κλπ).

Η υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής και προηγείται της διαδικασίας της πληρωμής. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου είναι 40 Mb. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι doc, docx, pdf, tiff, jpg. Δεν είναι δυνατή η ταχυδρομική αποστολή εγγράφων.

Αφού ολοκληρώσετε τη δήλωσή σας μπορείτε να πληρώσετε το αντίστοιχο τέλος κτηματογράφησης, μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Για την είσοδό σας στην  Υπηρεσία Ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης στο Κτηματολόγιο πατήστε εδώ

Ενημερώσεις

03/4/2019. Βελτιώσεις Εφαρμογής

 1. Διορθώθηκε η μετονομασία των αρχείων κατά την πολλαπλή επισύναψη εγγράφου
 2. Διορθώθηκαν τα παρακάτω λεκτικά στην Επισύναψη Εγγράφων:
  α) Για τύπο ακινήτου  οριζόντια, διορθώθηκε το λεκτικό «Αριθμός κτιρίου» σε «Αριθμός οριζόντιας στον τίτλο»
  β) Για τύπο ακινήτου οριζόντια επί κάθετου  προστέθηκε  το λεκτικό «Αριθμός οριζόντιας στον τίτλο»
 1. Στα Στοιχεία Δικαιούχου, στο πεδίο Αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου, διορθώθηκε το πρόβλημα με την καταχώρηση λατινικών χαρακτήρων.
 2. Στα Στοιχεία Επικοινωνίας του αντικλήτου, διορθώθηκε το πρόβλημα που υπήρχε στην καταχώρηση στο πεδίο Οδός.
 3. Δεν είναι πλέον υποχρεωτική η καταχώριση στα πεδία Εμβαδόν, Όροφος και Αριθμός Οριζόντιας,  στους  τύπους ακινήτου  Απλή οριζόντια- Δικαίωμα Υψούν και Οριζόντια επί καθέτου- Δικαίωμα Υψούν

02/04/2019. Οδηγία εντοπισμού και οριοθέτησης  γεωτεμαχίων  στην ΕΗΥΔ

15/3/2019. Βελτιώσεις Εφαρμογής

 1. Διορθώθηκε το πρόβλημα που παρουσιαζόταν σε κάποιες καταχωρήσεις  στο  πεδίο «Οδός»
 2. Διορθώθηκε το πρόβλημα στα πεδία Αριθμός Από  έως
 3. Στην προεπισκόπηση της δήλωσης διορθώθηκε το πρόβλημα με την μη εμφάνιση των καταχωρήσεων στα πεδία που αφορούν τα κτίρια. Επιπλέον αφαιρέθηκε από την  προεπισκόπηση η ερώτηση για Εντός /Εκτός σχεδίου και  τα ποσοστά των εγγράφων.
 4. Ο τόμος και το φύλλο εγγραφής επιτρέπει καταχώρηση έως 6 χαρακτήρες,
 5. Διορθώθηκε το πρόβλημα με τις καταχωρήσεις στα παρακολουθήματα των διηρημένων ιδιοκτησιών. Επιτρέπονται συγκεκριμένα λεκτικά και προστέθηκε σχετική ενημέρωση

13/3/2019. Προβλήματα πληρωμών

Για την επίλυση των προβλημάτων σχετικά με την πληρωμή και κατά συνέπεια σε αδυναμία ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών δηλώσεων, είναι απαραίτητο να αποστέλλεται ο κωδικός δήλωσης, όπως εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 513el@ktimatologio.net

Νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο

Στη νέα Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης (ΥΗΥΔ) έχουν ενσωματωθεί:

 • Το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο (ορθοφωτοχάρτες λήψης 2015-2016 και διακριτικής ικανότητας 25,0 εκ.) χωρίς ορθοδιόρθωση κτιρίων, γεγονός που δεν αποκλείει  την εσφαλμένη απεικόνιση του περιγράμματος αυτών. Το υπόβαθρο αυτό διαφέρει από το υπόβαθρο της εφαρμογής θέασης της ΕΚΧΑ (διακριτική ικανότητα 50,0 εκ.,  χρονολογία λήψης  2006).
 • Τα όρια των ΟΤΑ και των αστικών περιοχών
 • Τα περιγράμματα γεωτεμαχίων, όπως προέκυψαν από την  πρόχειρη κτηματογράφηση  που διενέργησε ο Ανάδοχος στο προηγούμενο στάδιο του έργου.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των εν λόγω περιγραμμάτων επισκεφτείτε την σελίδα Πρόχειρη Κτηματογράφηση
Αξιοποίηση του νέου  χαρτογραφικού υποβάθρου σε περίπτωση που δεν θέλετε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την δήλωσή σας

Για να έχετε πρόσβαση στο νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο  πρέπει να εισέλθετε στην νέα ΥΗΥΔ με τους κωδικούς taxinet,  να εισάγεται τα προσωπικά σας στοιχεία (τα στοιχεία της πρώτης σελίδας της δήλωσης), να συμπληρώσετε εικονικά στοιχεία ενός γεωτεμαχίου της περιοχής σας για να σας περάσει το σύστημα στην φάση της οριοθέτησης.

Το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο μπορείτε να το συμβουλευτείτε, σε περίπτωση που δεν διαθέτετε σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ),  για να προσδιορίσετε τα απαιτούμενα  για την ‘χειροκίνητη’ υποβολή της δήλωσης στοιχεία οριοθέτησης των γεωτεμαχίων σας.

Αν κρίνετε ότι το  γεωτεμάχιο  απεικονίζεται ορθά στην πρόχειρη κτηματογράφηση,   μπορείτε να  βάλετε τον κέρσορα του ποντικιού στο κέντρο του, να αναγράψετε  το ζεύγος συντεταγμένων, που εμφανίζεται στα  αριστερά της οθόνης, στην περιοχή Δ-1.2.γ του φύλλου ακινήτου της δήλωσης και να αναγράψετε την φράση «Το παραπάνω ζεύγος συντεταγμένων προέρχεται από την ΥΗΥΔ (υπηρεσία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης). Συμφωνώ με  την οριοθέτηση του γεωτεμαχίου στην ΥΗΥΔ» στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»,  στο τέλος της ίδιας σελίδας της δήλωσης.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο  να υποβάλλεται οποιοδήποτε τοπογραφικό διάγραμμα διαθέτετε για να συναξιολογηθεί κατά την φάση της επεξεργασίας  με τα στοιχεία που τυχόν θα υποβληθούν από τους γειτόνους σας.

Αν κρίνετε ότι τα όρια του γεωτεμαχίου δεν απεικονίζονται ορθά στην πρόχειρη κτηματογράφηση, τότε:

 • Αν τα όρια απεικονίζονται με σαφήνεια στους ορθοφωτοχάρτες, τότε μπορείτε να αντιγράψετε τις συντεταγμένες των κορυφών του, με την προαναφερθείσα μέθοδο και σε πολύ κοντινή εστίαση (zoom), και να συνυποβάλλεται με την δήλωση πίνακα συντεταγμένων.
 • Αν τα όρια δεν απεικονίζονται με σαφήνεια στους ορθοφωτοχάρτες τότε η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος είναι αναπόφευκτη.

Στην συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά την ημιτελή  ηλεκτρονική σας δήλωση  και να μπαίνετε κατά βούληση για να περιηγείστε στο  νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο.

Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης

Για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης είναι διαθέσιμο για εκτύπωση από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ , εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για την ενημέρωση τους ότι το εν λόγω αποδεικτικό είναι διαθέσιμο, οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Κτηματογράφησης.