ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εφαρμογή Telektima καταγράφει  τα στίγματα (φ, λ) κορυφών γεωτεμαχίων και τα διαβιβάζει σε κεντρική βάση δεδομένων.

Τα στοιχεία είτε μπορούν να χορηγηθούν στους αποστολείς είτε  σε επιλεγμένους αποδέκτες, μετά από σχετική συνεννόηση των αποστολέων μαζί τους.

Ο χορηγούμενος πίνακας συντεταγμένων σε ΕΓΣΑ  μπορεί να συνυποβληθεί με την υποβολή δήλωσης στα Γραφεία Κτηματογράφησης (ΓΚ) ή, σαρωμένος, με την ηλεκτρονική δήλωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο χρήστης, κάτοχος smartphone:

 1. Κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό του, Μεταβαίνει στην πρώτη κορυφή του γεωτεμαχίου, Ενεργοποιεί το GPS της συσκευής, Ανοίγει την εφαρμογή, αποδέχεται τους όρους χρήσης, διαβάζει τον τρόπο χρήσης, και εισέρχεται στην εφαρμογή
 2. Επιλέγει διαδοχικά «Είσοδος στην Εφαρμογή», μετά «Νέο γεωτεμάχιο» και «Καταχώρηση χωρίς σύνδεση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ» (προτιμητέα) ή «Άμεση καταχώρηση και αποστολή με σύνδεση στο INTERNET». Στην πρώτη περίπτωση τα στοιχεία αποθηκεύονται στην συσκευή και αποστέλλονται μεταγενέστερα, όταν υπάρχει αξιόπιστη δικτυακή σύνδεση
 3. Επιλέγει ένα από τα 10 δέκα διαθέσιμα πράσινα κουτάκια για καταχώρηση των στοιχείων.. Στα καταχωρηθέντα εμφανίζεται το επίθετο του ιδιοκτήτη. Αν έχει καταχωρήσει στοιχεία για  δέκα γεωτεμάχια θα πρέπει να αποστείλει τα στοιχεία τους και να εκκενώσει τον αποθηκευτικό χώρο, πατώντας στο εικονίδιο κάδου στο τέλος της σελίδας των γεωτεμαχίων
 4. Καταχωρεί τα στοιχεία του ιδιοκτήτη στην φόρμα εισαγωγής και πατάει το κουμπί GPS για την πρώτη κορυφή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Για να βελτιστοποιήσετε την ακρίβεια της θέση σας , παραμείνετε  σταθερά  στο σημείο που θέλετε να καταγράψετε και πατήστε αρκετές  φορές  το κουμπί «GPS» που αντιστοιχεί στην κορυφή που βρίσκεστε

 1. Με το GPS του κινητού ενεργοποιημένο, επισκέπτεται διαδοχικά τις κορυφές του γεωτεμαχίου και καταγράφει το στίγμα (φ και λ) της κάθε μιας. Σε κάθε κορυφή πατάει πρώτα το κυκλάκι, δεξιά από το GPS (να γίνει κόκκινο) και μετά GPS για την καταγραφή του στίγματος.
 2. Καταχωρεί τον κωδικό του Γραφείου (αν του έχει δοθεί).
 3. Πατάει «Ολοκλήρωση Καταγραφής» για να αποθηκεύει τα στοιχεία στην συσκευή. Αν δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία της φόρμας η καταγραφή δεν ολοκληρώνεται
 4. Επιλέγει «Νέο Γεωτεμάχιο» για να συνεχίσει την τοπική καταχώρηση μέχρι δέκα γεωτεμαχίων ή Αποστολή Στοιχείων
 5. Όταν έχει καταχωρήσει όλα τα γεωτεμάχια του (δέκα ή λιγότερα), από το «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ», επιλέγει «Αποστολή Στοιχείων» για να αποστείλει ένα – ένα τα γεωτεμάχια. . Για κάθε γεωτεμάχιο, η εφαρμογή προβάλλει τα καταχωρηθέντα στοιχεία αποστολέα και τον κωδικό εγγραφής (συνιστάται η καταγραφή του σε χαρτί). Μετά την αποστολή των στοιχείων ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης των στιγμάτων
 6. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την χορήγηση των καταγραφέντων στοιχείων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 • Ο χρήστης της εφαρμογής αναγνωρίζει ότι η ακρίβεια των στοιχείων που καταγράφονται από το GPS της συσκευής είναι υποδεέστερη αυτής των επαγγελματικών συσκευών, επαρκής μόνο για προσεγγιστική οριοθέτηση.
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης των μετρήσεων (φ, λ) ούτε των συντεταγμένων (Χ,Υ)  από το κινητό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για χορήγηση των συντεταγμένων ΕΓΣΑ που προκύπτουν από τις μετρήσεις της συσκευής εφαρμόζεται η παρακάτω διαδικασία.

Ο χρήστης υποβάλλει σχετικό αίτημα στο telektima@geoapikonisis.gr, αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό εγγραφής, τον ΟΤΑ  του γεωτεμαχίου καθώς και τα στοιχεία Επώνυμο – Όνομα του ιδιοκτήτη.

Από την ομάδα υποστήριξης λαμβάνει μήνυμα με επιβεβαίωση  ύπαρξης της εγγραφής, το  ύψος της χρέωσης και τον τρόπο καταβολής.

Ο χρήστης καταβάλλει το ποσό και αποστέλλει το αποδεικτικό κατάθεσης

Η ομάδα υποστήριξης αποστέλλει τον πίνακα συντεταγμένων

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Πίνακας συντεταγμένων μπορεί να συνυποβληθεί με την δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως στοιχείο εντοπισμού και οριοθέτησης των γεωτεμαχίων.

Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης ο πίνακας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αφού  μετατραπεί σε ascii αρχείο.

Για να δείτε το πολύγωνο του γεωτεμαχίου σας στο Google,  μπορείτε να ζητήσετε την χορήγηση αρχείου kml.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η αποστολή του πίνακα συντεταγμένων επιβαρύνεται με πέντε (5,00) Ευρώ  ανά τεμάχιο. Ελάχιστο κόστος  χορήγησης τα δέκα (10,00) Ευρώ.

Η αποστολή διανυσματικού αρχείου  kml, shp επιβαρύνεται με 5 Ευρώ ανά τεμάχιο.

Οι ως άνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.