Η  «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,  Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-13, ανατέθηκε από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  στην «Κ/Ξ  ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. – ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» /  Κ/Ξ» με δ.τ.  ΚΤΗΜΑ 16Γ με την από 20.12.2017 Σύμβαση.

Η μελέτη εκπονείται από την το μέλος της Κ/Ξ   ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ

Η μελέτη εκπονείται σε τρία στάδια (Σύνταξη Προκαταρκτικού Υποβάθρου – Συλλογή δηλώσεων και Κτηματογράφηση – Ανάρτηση) με  χρονοδιάγραμμα διάρκειας  40 μηνών.