Σε περίπτωση που ο δηλών δεν διαθέτει τοπογραφικό διάγραμμα ή δεν δύναται να διακρίνει το γεωτεμάχιό του στον ψηφιακό χάρτη (π.χ. στο Google) μπορεί να το εντοπίσει με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους και να προσκομίσει τα σχετικά δεδομένα.

Στην περίπτωση αυτή ο δηλών αναλαμβάνει τον κίνδυνο να μη καταστεί δυνατή η ακριβής οριοθέτηση του γεωτεμαχίου του και να δικαιωθούν τυχόν όμοροι που θα προσκομίσουν σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη ευκαιρία κατά την προανάρτηση και την ανάρτηση να ελέγξει την οριοθέτηση και να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση, αν διαπιστώσει σφάλμα της κτηματογράφησης.

Εναλλακτικοί τρόποι εντοπισμού είναι:

Ταχυδρομική διεύθυνση

Στις δομημένες περιοχές των μεγάλων οικισμών, η αναφορά της οδού και του αριθμού (αν υπάρχει συστηματική αριθμοδότηση) είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισμό του ακινήτου. Η οριοθέτηση μπορεί να επιτευχθεί με τα εμφανή επί του χάρτη όρια.

Χρήση Gps  χειρός

Με την χρήση απλού GPS χειρός είναι δυνατή η μέτρηση και καταγραφή προσεγγιστικών συντεταγμένων (σε ΕΓΣΑ) των κορυφών  του  γεωτεμαχίου. Στην συνέχεια υποβάλλεται μαζί με την δήλωση, ο πίνακας συντεταγμένων, υπογραμμένος από τον δηλούντα..

Χρήση εφαρμογής telektima

Με την εφαρμογή  telektima (adroid), διαθέσιμη στο Google Store, που τρέχει σε έξυπνα κινητά (που διαθέτουν GPS και σύνδεση Internet) είναι δυνατή η μέτρηση – καταγραφή και αποστολή  στο Γραφείο Κτηματογράφησης των  προσεγγιστικών συντεταγμένων  των κορυφών μέχρι οχτώ γεωτεμαχίων.

Πατήστε εδώ για λεπτομερείς οδηγίες

Τα παραπάνω στοιχεία είναι  επαρκή για να εντοπιστεί  η θέση του γεωτεμαχίου  στον ψηφιακό χάρτη. Η ακριβής οριοθέτηση του γεωτεμαχίου μπορεί  να επιτευχθεί  στην συνέχεια με την αξιοποίηση και άλλων στοιχείων, όπως εμφανή όρια στον ψηφιακό χάρτη του Γραφείου Κτηματογράφησης, τοπογραφικά διαγράμματα ομόρων κλπ.

Οι δύο τελευταίες μέθοδοι είναι κατάλληλες για  αγροτικές περιοχές με μικρή αξία γης και ασαφή όρια,  ενώ δεν προσφέρονται για αστικά ακίνητα.